Правителството се опитва да увеличи обемът на експортни застраховки

Кабинетът ще се опита да увеличи обемът на експортните застраховки, става ясно от приетите в четвъртък проектопоправки в закона за експортното застраховане.

Основната промяна е държавната агенция за експортно застраховане да не се ограничава само до отпуснатата в бюджета сума. Предложението на кабинета е тя да има право да я надхвърля с определен от Министерски съвет коефициент, наречен "мултипликатор".

Предлаганата схема е заимствана от държавния експортен застраховател на Чехия. Подобна е и схемата за осигуряване на застрахователния капацитет за сметка на държавата в Полша, съобщи правителствената пресслужба.

За сравнение се сочи, че подкрепеният от държавата износ в Полша, Чехия и Словения надвишава 10% от нивото на експорта на трите държави. В момента в България той не може да надхвърли 0.2%, тъй като агенцията може да поеме отговорност по застраховки на търговски непазарен и политически риск само до размера на определените в бюджета средства, които са 10 млн.лв. за тази година.

Още от Бизнес

Какво би означавало отпадането на мониторинга на Европейската комисия?