Правителството въвежда европейските директиви за качество на горивата

Правителството ще обсъди утре проект на Наредба за изискванията на качеството на течните горива, условията, реда и начина на техния контрол, съобщи правителствената информационна служба. С проекта се създават нормативни предпоставки за извършването на постоянен контрол на качеството на течните горива.

Контролът ще стане елемент от национална система за мониторинг на качеството на течните горива чрез планирани или внезапни проверки или проверки, извършени по сигнал. Те ще бъдат извършвани от Държавната агенция за метрология и технически надзор от 1 октомври 2003 г.

В проекта на наредбата са включени техническите изисквания към течните горива и нормите на съдържание на олово, сяра и други вредни вещества, с които се гарантира качеството им.

Оценяването на съответствието на течните горива с изискванията за качеството е задължение на лицата, които ги пускат на пазара и разходите ще бъдат за тяхна сметка.

Още от Бизнес

Проявите на расизъм на националния стадион бяха: