Правителството вдигна таксите за висше образование с 9%

Средно с 9.2% се увеличава годишната такса за студенти в държавните висши училища спрямо настоящата академична година. Това реши в сряда правителството, което одобри постановлението за таксите за кандидатстване и обучение във висшите училища за 2014/2015 г.

 

Поскъпване са поискали само 8 университета и колежа.

 

Най-значимо е увеличението на годишната такса за магистрите по информатика във Варненския икономически университет - от 640 на 800 лв. Колегите им от същата специалност, но в бакалавърската програма на Библиотекарския университет в София, ще плащат на година по 707 лв. за редовно и 381 лв. за задочно обучение, като увеличението спрямо настоящите такси е съответно с 19 и с 37 лв.

 

Със 121 лв. поскъпва обучението за задочници по национална сигурност в Библиотекарския университет. В момента студентите по тази специалност плащат 376 лв. годишно, а от есента сумата нараства на 497 лв.

 

Обучението по останалите специалности в Икономическия университет във Варна също поскъпва. Годишната такса за икономика, администрация и управление и за туризъм се променя от 320 на 340 лв. С 60 лв. се повишава таксата за информатика за редовните бакалаври - от есента тя ще е 700 лв. за година.

 

Таксите в Техническия университет във Варна също се повишават - между 50 и 100 лв. на годишна база. Обучението на бакалаври по общо инженерство например ще струва годишно 650 лв. за редовно и 450 лв. за задочно.

 

Сред висшите училища, поискали увеличение на таксите, е и Музикалната академия - там увеличението варира от 20 до 100 лв. за година.

 

Вузовете са поискали 77 000 места за прием на студенти от есента, а броят на завършващите гимназия е едва 59 000, твърди Иван Модев, директор на дирекция "Структурни фондове" в Министерството на образованието и науката. Въпреки че в бройката влизат докторантите и чуждестранните студенти, местата пак ще останат повече от кандидатите.

 

Миналата година незаети останаха над 7000 места.

 

Очаква се приемът на студенти да бъде одобрен от правителството следващата седмица. В него трябва да бъдат предвидени и места за обучение на медицински сестри и рехабилитатори в новия факултет по обществено здраве в университета "Проф. д-р Асен Златаров" в Бургас. Разкриването му беше одобрено от кабинета днес.

 

От есента Европейският политехнически университет, по-известен като Пернишкия, няма да има право да приема нови студенти, тъй като му е отказана програмната акредитация.

Споделяне

Още от България