Преките чужди инвестиции продължават да намаляват и през октомври

Преките чужди инвестиции продължават да намаляват и през октомври

Преките чуждестранни инвестиции през октомври са минус 103.8 млн. евро в сравнение с октомври миналата година, показват данни на БНБ, цитирани от "Капитал Дейли" във вторник. Спадът се дължи основно на изпреварващия темп на погасяване на вътрешнофирмените заеми от страна на местните подразделения към компаниите майки навън.

 

От началото на годината свиването в обема на преките чуждестранни инвестиции е с 43%. За периода януари - октомври в страната са привлечени 1.05 млрд. евро (или 2.6% от брутния вътрешен продукт) при 1.85 млрд. евро (4.7% от БВП) преди година. Основният спад отново е резултат от намаляването на вложенията в "друг капитал" (уреждането на вътрешнофирмените заеми) – с близо 77% за година, но статистиката показва свиване и на реинвестираната печалба.

 

Инвестициите в основен капитал също са се свили.

 

Статистиката на платежния баланс показва и все още слабото възстановяване на вътрешното потребление. За периода януари - октомври вносът в България отчита минимален ръст в сравнение с година по-рано (с 0.9%), а данните само за октомври показват свиване с 0.6% спрямо същия месец на 2012 г.

 

Продължаващият ръст на износа дава положителен сигнал за икономиката. От началото на годината българските компании са изнесли стоки на стойност 18.6 млрд. евро, което е със 7.8% повече спрямо година по-рано. Отчетеният ръст само за октомври е с 8.6%.

 

По финансовата сметка на платежния баланс, която отразява разликата между притока и изтеглянето на капиталовите потоци от страната, е отчетен дефицит от 711.7 млн. евро за октомври. Натрупаният от началото на годината дефицит е в размер на 2.04 млрд. евро.

Споделяне

Още от Бизнес