Преструктурира се спешната медицинска помощ

Преструктурира се спешната медицинска помощ

Активно се работи за преструктурирането и оптимизирането на системата за спешна медицинска помощ, отговорил на парламентарен въпрос министърът на здравеопазването Радослав Гайдарски, цитиран в петък от ведомството си.  

Прави се анализ и оценка на съществуващите структури за спешна медицинска помощ и нуждите на населението на регионално и национално ниво. Идентифицират се районите с проблем при оказването на първа помощ и ролята на спешната медицинска помощ в тях, се посочва в съобщението.

Една от мерките за решаването на проблемите на неотложната помощ е прехвърлянето на тази дейност от спешните приемни отделения на центровете за бърза медицинска помощ в областните градове към структурите на областните болници. Целта е да се повиши ефективността на медицинските дейности при спешни състояния, аргументира се министърът..

Предвижда се също така развитие на координацията и взаимодействието на центровете за спешна медицинска помощ с другите звена на здравната система и другите държавни структури като тел. 112.

Министерството на здравеопазването планира още да разработи и въведе медицински стандарти, диагностично-терапевтични алгоритми за поведение на екипите при спешни състояния.

Усъвършенства се съща така съществуващата и се разработва нова нормативна база, дефинираща ясно обхвата, вида и начина за оказване на медицинска помощ на пациентите при спешни състояния, съобразени с изискванията и практиките на държавите от Европейския съюз. Нормативната уредба ще дефинира ясно функциите и задълженията на системата за спешна медицинска помощ и тя да бъде освободена от неспецифични дейности, пояснил министър Гайдарски.

Дейностите по ресурсното осигуряване на системата включват ефективно разпределение на материалните и финансовите ресурси, определяне на приоритетите при насочване на финансовите ресурси за купуване на нови съвременно оборудвани санитарни автомобили, апаратура и ремонт на сградния фонд, квалификация на персонала и разработване на концепция за подбор и обучение на кадрите в системата и за тяхното достойно заплащане, е посочил министър Гайдарски.

Споделяне

Още от България