Превозените пътници и товари продължават да намаляват, но по-бавно

През второто тримесечие на 2009 г. превозените товари със сухопътен транспорт се увеличават с 28.1% спрямо предходното тримесечие, докато извършената работа в тонкилометри намалява с 10.1%. Причина са по-кратките разстояния при автомобилните превози. Това сочат данните за второто тримесечие на годината на Националния статистически институт (НСИ).

За първото тримесечие намалението при превозените товари беше с 35% спрямо предходното тримесечие

На годишна база обаче количеството превозени товари намалява с 14.9%, а извършената работа – с 10.5%. Това важи и за вътрешните и за международните превози.

През периода април-юни 2009 г. превозените със сухопътен транспорт пътници намаляват, както в сравнение с предходните три месеца (с 0.9%), така и в сравнение със същия период на 2008 г. - с 9.8%.

Спрямо второто тримесечие на миналата година, най-голям спад е регистриран при международните пътнически превози – с 55.3%, но поради ниския им относителен дял (0.2%) в структурата на превозените пътници, те не оказват съществено влияние върху общата тенденция.

С водния транспорт през второто тримесечие на годината са превозени почти същото количество товари, както и през предходното, докато извършената работа в тонкилометри се увеличава със 76.4%, и надминава 13.4 млн. ткм. Ръстът на извършената работа се дължи на увеличеното средно превозно разстояние при морския транспорт.

В сравнение със същото тримесечие на 2008 г. превозените с водния транспорт товари са с 42.2% по-малко, а извършената работа в тонкилометри спада с 21.6%.

Превозените с воден транспорт пътници през второто тримесечие на 2009 г. се увеличават с 24.6% спрямо предходните три месеца, но в сравнение със същия период на 2008 г. е регистрирано намаление от 6.1%.

Споделяне

Още от Бизнес