Превозвачи обжалват въведената екотакса за камиони и автобуси

Превозвачи обжалват въведената екотакса за камиони и автобуси

Съюзът на международните превозвачи обжалва пред Върховния административен съд въведените в средата на юли 2018 г. от правителството продуктови такси за камиони и автобуси на принципа на действащите досега екотакси за леки автомобили, които си плащат при регистрация на превозното средство и отиват за разкомплектоване и рециклиране на возилото след като се спре от движение.

Така за пръв път у нас се въведе продуктова такса за камиони и автобуси (автомобили за превоз на товари над 3,5 тона и автобуси за превоз на повече от 8 пътници), включително и за закупени чисто нови превозни средства, за които трябва да се заплащат 938 лв. на превозно средство още при неговата регистрация. Ако пък са употребявани камионите, таксата е по-висока и стига до 2325 лв. за камион над 10 години.

Според превозвачите приетите от правителството и влезли в сила промени в Наредбата за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса необосновано въвеждат новия налог.

В жалбата си пред съда сдружението посочва, че новите такси ощетяват превозвачите в нарушение на  Конституцията, директивите на ЕС и вътрешното законодателство. Промените са приети без мотиви, което е задължително, особено в случаите, когато с подзаконов нормативен акт (наредба) се въвеждат нови такси, които повишат разходите за предлагани услуги, посочва организацията.

Тя допълва, че в чл. 60 от Конституцията на България изрично е разпоредено, че данъчни облекчения и утежнения могат да се установяват само със закон, а не с наредба, както в случая. В самата наредба не е упоменато, че тя може да въвежда нови обекти на облагане, а само, че се определя "редът за заплащане и начинът за изчисляване на размера“ на таксите.

Въвеждането на новата такса е мотивирано с подобряване качеството на въздуха, което няма отношение към таксата за управление на отпадъка, казват от съюза. Той обръща внимание, че  промените са приети без анализ за съответствие с правото на ЕС, въпреки че самият Закон за управление на отпадъците въвежда в българското право 12 директиви на ЕС, пряко свързани с управлението на отпадъци. В нито една от тях, продуктова такса не се дължи за тежкотоварни МПС, твърдят превозвачите.
 
Според тях така подзаконов документ приравнява камионите и автобусите с найлоновите торбички, за които ползвателят се счита за краен потребител поради краткотрайното им и масово ползване. "Не се отчита фактът, че камионите и автобусите са дълготрайните инвестиции с дългосрочна употреба за търговски цели", посочват от съобза в съобщението си до медиите.

Съюзът на международните превозвачи допълва, че средногодишно неговите членове закупуват и регистрират над 1000 нови камиона, за всеки от които сега освен останалите данъци и такси ще плащат още 1000 лв. за неясни цели.

Организацията също така провежда консултации за практиките в останалите европейски страни относно събирането на продуктови такси от камиони и автобуси и ще сезира и компетентните европейските институции за въвеждането на новия налог у нас.

Споделяне

Още от Бизнес