Приходите от нощувки през септември с 11% повече

Приходите от нощувки през септември с 11% повече

Приходите от нощувки през септември 2015 г. достигат 113.4 млн. лв., което е с 10.8% повече спрямо септември миналата година. Чуждите туристи имат по-сериозен принос за увеличените обороти в сектора – 11.1 на сто, 9.7 процента от ръста се дължи на българите., сочат данни на Националния статистически институт, оповестени във вторник.

Има ръст с 4.5 на сто на местата за настаняване, функционирали през отчитания период, а леглата в тях са с 4.7 на сто повече спрямо септември 2014 г.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през септември
2015 г., е 2 418.3 хил., или със 7.9% повече в сравнение със същия месец на предходната година, като най-голямо увеличение на нощувките (с 13.7%) се наблюдава в местата за настаняване с 4 и 5 звезди.

През разглеждания период в хотели с 4 и 5 звезди са реализирани 71.7% от общия брой нощувки на чужди граждани и 30.1% - на българи. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 29.0% от нощувките на български граждани и 22.0% - на чужденци, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 40.9 и 6.3%.

Отседналите в местата за настаняване през септември 2015 г. се увеличават с 10.2% в сравнение със същия месец на 2014 г. и достигат 633.4 хиляди. От всички пренощували лица 47.6% са българи, като по-голямата част от тях (68.1%) са нощували в места за настаняване с 1 и 2 или 3 звезди и са реализирали средно по 2.5 нощувки. Настанените чужденци са 332.2 хил., като 70.4% от тях са нощували в хотели с 4 и 5 звезди и са реализирали средно по 5.2 нощувки.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през август 2015 г. е 33.4%, като се увеличава с 1.2 процентни пункта в сравнение със септември 2014 година. Най-висока е заетостта на леглата в местата за настаняване с 4 и 5 звезди - 45.9%, следвани от местата за настаняване с 3 звезди - 28.4%, и с 1 и 2 звезди - 19.6%.

Споделяне

Още от Бизнес

Започна кампанията за предсрочните избори. Ще променят ли нещо те?