Прогнози за 5% ръст на местния туризъм при ефективна инфомрежа

Прогнози за 5% ръст на местния туризъм при ефективна инфомрежа

По-добрата организация на работата на туристическите информационни центрове, обединяването им в национална мрежа и подобряването на качеството на предлаганите от тях услуги ще доведе до увеличаване с 5 на сто на посещенията в съответния район. С един ден ще се увеличи средният престой на туристите, което ще доведе до нарастване на нощувките с 40 хиляди, като 16 хиляди от тях ще са от чуждестранни туристи.

Прогнозата на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма обяви във вторник представителят на ведомството Мария Иванова, която ръководи проект за създаване на мрежа от туристически центрове и изработване на единни стандарти за работата им. Проектът се финансира от Оперативна програма "Регионално развитие" и е за 637 хил. лева с двегодишен срок на изпълнение.

Обединяването на туристическите информационни центрове в България в национална мрежа се планира за 2015 г.

В момента в Националния туристически регистър има 64 туристически информационни центрове. Целта им е да предоставят информация на посетителите за забележителностите в района, за местата за настаняване, да правят резервации, да продават билети, да осигуряват екскурзоводи и т.н. Повечето са общинска собственост, има такива, които са на неправителствени организации, както и частни.

Всеки един от тях обаче работи, както намери за добре – нямат еднакво работно време, предоставят различни услуги, изглеждат по различен начин и т.н. Има такива, които са клубове по интереси и се стига до търговски центрове, обясни Цветанка Брънкова, която ръководи туристическия център в Пловдив.

До 2012 г., в края на проекта, ще са готови единни стандарти, на които да отговаря туристическият център, ако иска да се включи в националната мрежа. Те са свързани с разположението, оборудването, персонала, предоставяните услуги, работното време и т.н. След покриването им обектът ще може да използва национално лого, ще има достъп до информация от икономическото министерство и другите центрове, ще получава рекламни материали, ще участва в различни мероприятия и т.н.

Спазването на стандартите и включването в мрежата обаче няма да е задължително, ами на доброволни начала, обясни Иванова. В периода 2013 – 2015 г. в рамките на друг проект на МИЕТ ще се създаде самата единна система за туристическите центрове и ще се регламентира начина ѝ на работа.

Споделяне

Още от Бизнес