Прогнозите показват постоянен ръст на потреблението на газ в ЕС

През 2002 г. страните от Европа са консумирали около 520 млрд.куб.м природен газ. Съгласно извършените проучвания, прогнозите за ръста на потреблението на природен газ за 2010 са 614 млрд.куб.м, а за 2020 г. - 813 млрд.куб.м, т.е. ръст съответно с 18% и 56% спрямо 2002 година.

Основните източници на природен газ за Европа понастоящем са: Русия, Алжир, Норвегия, Холандия, Великобритания и сондажите в Северно море. При сегашните темпове на добив след 2010 г., количествата газ, добивани от съществуващите находища, значително ще бъдат намалени.

Това е причината да се извършват интензивни проучвания и подготовка за разработване на нови находища в северните територии на Русия и прокарване на нови магистрални газопроводи под Северно и Балтийско морета до Великобритания и Германия, по които да се доставя природен газ в периода 2005-2010-2020 г..

Дори при 100% реализация на тези проекти, те не са в състояние да задоволят потребностите от природен газ в Европа след 2010 г. и особено след 2015-2020 година.

Това налага да се търсят възможности за значително увеличаване на газовите доставки от Алжир, Либия, Египет и да се обърне необходимото внимание за използуване на възможностите на най-богатите на залежи от природен газ страни в света - Каспийския регион (Иран, Азербайджан, Туркменистан, Ирак, Казахстан).

Поради тази причина са възможни три основни маршрута за транспортиране на природен газ от Каспийския регион до Централна и Западна Европа: Турция-България-Румъния-Унгария-Австрия-Западноевропейски газопроводи: Турция-Гърция-Италия-Австрия-Западноевропейски газопроводи : Турция-Гърция-Македония-Сърбия-Хърватска-Словения-Австрия-Западноевропейски газопроводи.

Още от Бизнес