Производствените цени в аграрния сектор с 19% годишен ръст през третото тримесечие

Производствените цени в аграрния сектор с 19% годишен ръст през третото тримесечие

Цените на производител в селското стопанство през третото тримесечие на 2012 г. нарастват с 19.2% спрямо същото тримесечие на 2011 година, съобщиха от Националния статистически институт (НСИ).

В растениевъдството цените са се увеличили с 23.1%, а в животновъдството - с 2.9%.

Увеличение в сравнение с предната година се наблюдава при цените на хлебната пшеница - с 32.3%, царевицата - с 11.7%, ечемика - с 22.8%, слънчогледа - с 20.8%.

Поскъпване е регистрирано при зеленчуците - с 14.2%, плодовете - с 32%, едрия рогат добитък - с 4.8%, домашните птици - с 13.3%, и на кокошите яйца - с 22.1%.

Намаляват цените на свинете - с 2.5%, и на кравето мляко - с 4%.

Регистрирано е поскъпване със 7.7% на годишна база през третото тримесечие и на продуктите и услугите, използвани в селското стопанство. По-високи са цените на посевния и посадъчния материал - с 2.8%, електроенергията и горивата - с 9%, минералните торове - с 11.4%, ветеринарно-медицинските продукти - със 7.3%, и на фуражите - със 17%.

Споделяне

Още от Бизнес