Прокуратурата иска отмяна на "такса върху таксата" в 17 общини

Прокуратурата иска отмяна на "такса върху таксата" в 17 общини

Прокуратурата е поискала от съда да отмени текстове в 17 общински наредби, които въвеждат "такса върху таксата", съобщиха от пресслужбата на прокуратурата.

Става въпрос за незаконно въвеждане на заплащане на такса за т.нар. "предварително съгласие" за промяна на предназначението на земи от общинския поземлен фонд.

По този начин гражданите и бизнеса са натоварени незаконно с допълнителна финансова тежест, се казва в съобщението на прокуратурата.

Съгласно Конституцията (чл.141, ал.4) общинският съвет определя размера на местните данъци при условия, по ред и в границите, установени със закон.

В Закона за опазване на земеделските земи (чл.30, ал.2) е посочено, че при промяна на предназначението на земеделска земя от общинския поземлен фонд, включително в посочените случаи за земите от общинския поземлен фонд, се заплаща местна такса, определена от общинския съвет.

В нарушение на законовия регламент общински съвети са регламентирали такси и за получаване на т. нар. "предварително съгласие", посочват от прокуратурата.

Получаването на "предварителното съгласие" е само етап от процедурата по промяната на предназначението на земеделската земя. С въвеждането на такса и за това на практика се получава граждани и фирми да дължат две плащания в една процедура, се казва в съобщението на прокуратурата.

Това е в противоречие и с изискванията на Закона за местните данъци и такси (чл.7, ал.1 и чл.8, ал.1). Според него не могат да се обосноват материално-технически и административни разходи за общината по извършване на услугата "предварително съгласие", и то допълнителни, тъй като съобразно законовото разрешение таксата за промяна на предназначението постъпва именно в бюджета на общината, посочва прокуратурата.

Общините, в които общинските съвети са регламентирали тази незаконосъобразна такса са Хасково, Силистра, Сливен, Созопол, Несебър, Кубрат, Момчилград, Стамболийски, Родопи, Велинград, Трън, Лозница, Гълъбово, Баните, Завет, Марица, Попово.

Нарушението е установено след проверка на наредбите на 22 общини в страната по разпореждане на Върховна административна прокуратура.

Проверката показала, че 17 общини нарушават закона. За това съответните окръжни прокуратури са подали 17 протести до административните съдилища с искане за отмяна на незаконните текстове.

Споделяне

Още от България