Прокуратурата ще предоставя електронен достъп до дела

Прокуратурата ще предоставя електронен достъп до дела

Заради коронавируса прокуратурата пусна на сайта си раздел "Електронни услуги", през който ще се дава отдалечен достъп на заинтересуваните лица до преписките и делата в държавното обвинение.

"Всеки гражданин има правото да бъде информиран за отразения в информационната система на прокуратурата статус на преписките, образувани по негов сигнал или жалба, след удостоверяване на самоличността си с квалифициран електронен подпис", се казва в съобщението на институцията..

Искане за електронен достъп до конкретно досъдебно производство и до преписка може да бъде подадено от обвиняемия и пострадалия и техните упълномощени представители. Адвокатите ще трябва да представят сканирани пълномощно и адвокатска карта. Достъпът се заявява с регистрация на портала и при наличие на квалифициран електронен подпис.

Прокуратурата започва да приема онлайн жалби, сигнали и заявления от пострадали, обвиняеми и адвокати. Електронно вече могат да се издават удостоверения за неприключени дела, да се подават жалби и сигнали от граждани.

Институцията създава възможност за онлайн сигнали за домашно насилие, издаване на удостоверение за изтърпяно наказание и подаване на заявление за издаване на удостоверение за пострадал. Възможно е по електронен път да се подае искане за задължително настаняване и лечение.

Остава и възможността за подаване на заявление и получаване на информация по Закона за достъп до обществена информация.

"Призоваваме всеки потребител да използва въведените административни електронни услуги като потенциална мярка за намаляване на риска от разпространение на COVID 19", се казва в призива на прокуратурата към гражданите.

Споделяне

Още от България