Промишлеността, строителството и търговията растат през юли

Инфраструктурното строителство продължава да боксува.

Промишленото производство, строителството и търговията на дребно отбелязват ръст през юли както на годишна, така и на месечна база. Това показват данните на Националния статистически институт.

Най-голям ръст е отчетен в промишлеността – 4.2%. Той се дължи основно на преработващата промишленост.

В строителството увеличението е заради изграждането на сгради, докато инфраструктурата продължава да боксува и отбелязва поредния спад.

По-големите продажби на компютри и лекарства дърпат търговията на дребно.

Производството на цигари намалява с над 1/4 на годишна база

Промишленото производство отбелязва ръст от 4.2% през юли спрямо година по-рано, а спрямо юни увеличението е с 0.2 на сто, показват данните на НСИ.

Увеличението се дължи главно на ръста в преработващата промишленост, който на годишна база е 6.3%. Най-значително - с над една трета, е нараснало производството на метални изделия, без машини и оборудване (37.7%).

С над 1/4 обаче се е свило производството на тютюневи изделия (26.4%) през юли спрямо година по-рано. Спад е регистриран и при обработката на кожи и производството на обувки (15.7%), облекло (11.6%) и напитки (7.1%).

Инфраструктурното строителство боксува

В строителния бранш през юли е отчетен ръст от 0.6% спрямо юни и с 7.9% на годишна база, показват данните на НСИ.

Увеличението се дължи основно на ръста при строителството на сгради, който е 15.9% на годишна база и 1.5 на сто на месечна.

В същото време инфраструктурното строителство отбелязва поредния си спад – на месечна база намалението е 0.7%, а на годишна – 0.9 на сто.

Спад на онлайн търговията

Оборотът в търговията на дребно нараства през юли с 0.3% в сравнение с юни и така секторът преодолява спада от 0.5%, който бе регистриран през шестия месец на годината.

Годишният ръст на търговския оборот (без търговията с автомобили и мотоциклети) през юли е 2.4 на сто. Подобен бе и ръстът през юни – 2.6% на годишна база. От началото на годината търговията на дребно е един от факторите в подкрепа на икономическия растеж.

На годишна база по-значително е увеличението при търговията с компютърна и комуникационна техника (20.3%), следвана от търговията на дребно с разнообразни стоки (18.1%), фармацевтични и медицински стоки (7.9%).

В сезона на отпуските търговците са реализирали по-малко продажби на автомобилни горива и смазочни материали (17.1%). Спад е имало при онлайн търговията (4.1%).

Споделяне

Още от Бизнес