Просветният министър даде на прокурор 22 незаконни ВУЗ-а

Просветният министър даде на прокурор 22 незаконни ВУЗ-а

Сигнал за 22 търговски дружества, функциониращи като незаконни висши училища, връчи в петък министърът на образованието и науката Даниел Вълчев на главния прокурор Борис Велчев.

Просветният министър му предостави информация за регистрацията на търговски дружества, както и декларации на студенти, че обучението е било в България. Като пример за абсурдно наименование на подобно дружество Даниел Вълчев посочи името "Международна информационна агенция "Световна академия - Платон" ООД с адрес в Благоевград.   

По думите на министъра обучението в регистрирани по Търговския закон дружества не би могло да доведе до придобиването на висше образование поради съществуващата законова забрана. Това са по същество незаконни поделения или филиали на чуждестранни висши училища, уточни Даниел Вълчев. Той припомни, че с промените в Закона за висше образование през 2004 година само създадените по неговия ред висши училища са законни.

Първите сигнали за незаконните ВУЗ-ове са получени от Комисията за легализиране на чуждестранни дипломи през октомври, съобщи Даниел Вълчев. Тогава той е разпоредил по-прецизни проверки на тези дипломи, след което комисията издала малко над 90 отказа.

Просветният министър коментира, че не би могъл да каже какъв е броят на студентите, които са се обучавали в незаконните висши училища, тъй като никой никога не ги е регистрирал.

В отговор на въпрос дали дружествата ще продължат дейността си по време на проверката, Даниел Вълчев каза, че това е въпрос на органите. Те са тези, които имат правомощията да преустановят тази дейност, ако преценят че тя е незаконосъобразна, добави той и посочи, че не би могъл да направи повече от това да сигнализира съответните органи.

Ако органите на съдебната власт не считат, че е извършено закононарушение, би могло да се мислим за легализирането на дипломите на тези 22 ВУЗ-а, но за мен закононарушението е очевидно, каза министър Вълчев. Той посочи, че има разлика между дистанционно обучение и обучение във филиал. По закон филиали на чужди университети у нас не могат да съществуват, а дистанционно обучение могат да извършват само българските висши училища, обясни министърът.

По-рамно през деня в парламента Даниел Вълчев каза, че ще се стимулира премахването на маломерните и слетите паралелки в училищата чрез използване на финансови механизми като единен стандарт и делегирани бюджети за всички учебни заведения.

Въвеждането на единен стандарт би следвало да бъде предшествано от механизъм, коригиращ естествените неравенства в достъпа до образование на основата на обективни критерии, които да определят разходите, посочи Вълчев в отговор на въпрос на депутата от ДСБ проф. Димитър Камбуров за критериите за преструктуриране на училищната мрежа и за решаването на част от последиците от промените.

Няма да се закриват паралелки и училища по административен път, а ще се търси демографско-икономическата логика, заяви просветният министър. По думите му има възможност в планински райони или труднодостъпни места да се направят коригиращи коефициенти за паралелките. В останалите случаи общинските съвети ще решават как ще оптимизират училищната мрежа, добави Вълчев.

През първата година няма да има никакъв икономически ефект заради обезщетенията за персонала на закритите училища, уточни министърът. Той добави, че учителите, които вероятно ще бъдат освободени при закриване на паралелки или училища, ще се  пренасочват към средищните училища, за обезпечаване на целодневната организация на работа или към извънучилищните дейности. Освободените сгради ще се използват за нуждите на народната просвета, каза още Вълчев.

ПОДЕЛЕНИЯ НА ЧУЖДЕСТРАННИ УНИВЕРСИТЕТИ В БЪЛГАРИЯ, КОИТО НЕ СА СЪЗДАДЕНИ ПО РЕДА НА ЗАКОНА ЗА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ

№ по ред

Търговско дружество – регистрирано като висше училище

Обучава студенти на:

1.

Висше учебно заведение Киевски славистичен университет – ТП , гр. София

Киевский институт „Славистический университет”, Украйна

2.

Кримски институт по икономика – Български център

„Крымский институт экономики и хозяйнственного права”, Украйна

3.

Одеска национална юридическа академия – Български филиал

Одеская национальная юридическия академия, Украйна

4.

Международно образование- ЕООД

Межрегиональная академия управления персоналом, Украйна

5.

Асоциация източноевропейски университет Йоан Екзарх”

Межрегиональная академия управления персоналом, Украйна

6.

Международна информационна агенция „Световна академия – Платон” ООД

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, Украйна

7.

Санкт-Петербургски източноевропейски международен университет ТП

Восточно-европейский международный университет, Руска Федерация

8.

Балкански университет за дистанционно обучение

Международный университет „Евразия”, Ереван, Армения

9.

Балкански център „Бизнес университет” ООД

Московский государственный университет экономики, статистики и информатики, Руска Федерация

10.

Международен образователен център ООД

Международный университет – г. Москва, Руска Федерация

11.

Интернешънъл юнивърсити колидж лимитид - ООД

University Of Portsmouth, Великобритания

12.

Институт за висша квалификация и образование /ИВКО/ ДЗЗД

Московский государственный индустриальный университет – Руска Федерация

13.

ИКОМ-ИНТЕЛЕКТ - ООД

Cooks institute Of Electronics Engineering, САЩ

14.

Академия на труда и социалните отношения

Академия труда и социальных отношений – Москва, Руска Федерация

15.

Меридиан-22 ООД

Швейцарски университет по мениджмънт в хотелиерството, ресторантьорството и туризма, Швейцария

16.

Лондон колидж – Дъблин ООД

London College – Dublin, Ирландия

17.

Международен евро-швейцарски университет – Видин - сдружение

 

18.

Видински международен университет- сдружение

Няма данни

19.

Международен правен университет - Фондация

Няма данни

20.

Асоциация на учени и специалисти за сътрудничество със Световната академия на науките – Сан Марино” – гр. Карлово, сдружение

Световната академия на науките – Сан Марино

21.

Славянска култура и образование ООД

Автономна некомерсиална образователна организация за висше професионално образование „Международен славянски институт” – Руска Федерация

22.

Киевски национален университет по технологии и дизайн

Няма открити данни

Споделяне

Още от България