“Райфайзенбанк” обяви промоция на депозити с лихва от 7%

Промоционална годишна лихва от 7% в лева и 5% в евро ще получат клиентите на “Райфайзенбанк, ако до края на февруари открият нова спестовна сметка “Без ограничения” със сума от минимум 10 000 лв. или 5 000 евро, или довнесат такава сума по своите вече открити спестовни сметки. За суми до 10 000 лева или 5 000 евро годишната лихва по спестовната сметка “Без ограничения” е 6% в лева и 4% в евро.

“Райфайзенбанк” удължава промоцията по спестовната сметка “Без ограничения” до 30 юни 2009 г., в рамките на която клиентите не дължат месечна такса за обслужване.

Спестовната сметка предлага и възможност да извършвате на неограничени като сума и брой банкови операции –теглене, внасяне, преводи, без клиентите да губят договорената лихва. Минималната сума за откриване на спестовна сметка “Без ограничения” е 100 лв. или 100 евро.

Споделяне

Още от Бизнес

Какво очаквате от президента Радев през неговия втори мандат?