Ръст на износа за 11-те месеца на годината, салдото остава отрицателно

През първите 11 месеца на миналата година износът на България е достигнал 36.2 млрд. лв., като увеличението спрямо ноември 2010 г. е с 30.6%, показват предварителните данни на Националния статистически институт, публикувани в понеделник. За 11-те месеца вносът е за 41 млрд. лв., или с 20.6% повече спрямо 2010 г. За ноември 2011 г. увеличението на износа е 19.1% до 3.4 млрд. лв., а на вноса – 6% до 4.2 млрд. лв.

За периода януари-ноември външнотърговското салдо е отрицателно и възлиза на 4.822 млрд. лв., което е с 1.478 млрд. по-малко от салдото за същия период на 2010 година. След елиминиране на разходите за транспорт и застраховки при внос на стоки салдото също е отрицателно и възлиза на 2.818 млрд. лева.

В периода януари-октомври 2011 г. износът към страните в Европейския съюз се е увеличил с 30.8% на годишна основа и достига 20.4 млрд. лв. За октомври увеличението е с 28% на годишна база до 2.2 млрд. лв. Основните търговски партньори на страната в рамките на съюза са Германия, Румъния, Италия, Гърция и Белгия, към които е насочен 67.6% от износа. Най-значителен относителен ръст има при износа към Малта и Дания, като същевременно има спад в търговията със Словения и Люксембург.

Вносът от страните в ЕС също се е увеличил с 21.6% за 11-те месеца на миналата година и е за 21.4 млрд. лв. Само за ноември вносът се е увеличил с 29.9% и надвишава 2.6 млрд. лв. Външнотърговското салдо с ЕС е отрицателно с 1025.8 млн. лв.

Външната търговия със страни извън ЕС също отбелязва ръст, като за периода януари-ноември той е с 26.5% повече спрямо съответния период на предходната година и надвишава 13.5 млрд. лв. Износът на България е насочен основно към Турция, Русия, Сърбия, Македония, Украйна, Китай и САЩ. Значително нараства износът за ЮАР, Канада, Индия и Eгипет.

Най-голям спад е отчетен при износа за Сингапур, Сирия, Перу и Виетнам. През ноември 2011 г. износът за трети страни нараства с 6.7% спрямо същия месец на предходната година и надвишава 1.1 млрд. лв.

Вносът от трети страни за първите 11 месеца на 2011 г. се е увеличил с 21.8% спрямо предната година и възлиза на 17.1 млрд. лв. Най-голям ръст бележи вносът от Казахстан, Сингапур, Обединените арабски емирства и Южна Корея.

За ноември 2011 г. вносът се е увеличил със 7.4% до 1.7 млрд. лв. Външнотърговското салдо със страните извън ЕС за периода януари - ноември 2011 г. е отрицателно и достига 3 551.6 млн. лева. След елиминиране на разходите за транспорт и застраховки при внос на стоки салдото остава отрицателно и възлиза на 2 651.1 млн. лева.

Споделяне

Още от Бизнес

Защо Сотир Цацаров подаде оставка от КПКОНПИ?