Разходите на домакинствата продължават да растат по-бързо от приходите

Разходите на домакинствата продължават да растат по-бързо от приходите

Разходите на домакинствата през второто тримесечие на 2018 г. продължават да нарастват с по-голяма скорост от приходите, сочат данните на Националния статистически институт, обявени в сряда 

В отчитания период общият доход средно на лице от домакинство е бил 1474 лв., което е ръст от 8.7 на сто спрямо година по-рано. Разходите на човек обаче са се увеличили с 11.4 процента до 1331 лв.

В структурата на домакинските бюджети работната заплата остава с най-голям дял, следвана от постъпленията от пенсии и самостоятелна заетост.

Спрямо преди година частта на работната заплата в доходите се запазва, но делът на пенсията нараства с 1.8 процента, докато приходите от втора работа намалят с 1.4 на сто. Делът на дохода от натура е 1.2%.

Статистическите данни сочат, че доходът от работна заплата нараства от 769 на 835 лв. (с 8.6%), при пенсиите увеличението е от 356 на 413 лв. (с 16.1%), при самостоятелната заетост повишението е от 93 на 97 лв. (с 4.8%), а от социални обезщетения и помощи намаляват от 46 на 35 лв. (с 24.4%).
 
Най-големите харчове на домакинствата са за храна - 31.5%, но те намаляват с един процент. Следват ги разходите за жилище (15.9%), данъци и социални осигуровки (13.7%) и разходите за транспорт и съобщения (12.1%).

Повишили са се плащанията за храна, безалкохолни, цигари и алкохол, както и за здравеопазване, транспорт и развлечения. Най-голям – 18 процента, е ръстът на изхарчените пари за транспорт.

През второто тримесечие на 2018 г. настъпва промяна в потреблението на основни хранителни продукти средно на лице от домакинство в сравнение със същия период на предходната година. Увеличено е потреблението на зеленчуци, кисело мляко и месо, спадноло е на хляб и прясно мляко. Запазва се същата консумацията на яйца, олио, фасул зрял и захар.

Споделяне

Още от България