Разходите в бюджета се вдигат без нужните секторни реформи

Бюджетът за следващата година е със заложени по-високи разходи в публичните сектори, но те не са обвързани с принципа „повече пари срещу реформи”. Това е една от оценките за проектобюджета за 2008 г. на представителните работодателски организации, записани в становище, разпространено в понеделник. Проектът бе приет на първо четене от парламента миналата седмица.

„Най-остро този проблем стои в областта на здравеопазването, пенсионната система и образованието, за които от бюджет 2008 не личи да са предвидени дългоочакваните реформи”, се казва в становището на работодателите.

Друга основна слабост на проектобюджета е създаването на практика на „двоен бюджет” със записани занижени приходи и съответно реализиране на по-голям излишък със скрити резерви, от които правителството може да извършва непрозрачни и нерегламентирани разходи, считат представителите на бизнесорганизациите. Те напомнят, че подходът на залагане на по-висок от необходимия излишък е бил многократно критикуван от МВФ, „който в последните си доклади неотменно препоръчва повишаване на прозрачността при съставяне на бюджета, както и за съставяне на реалистични прогнози за приходите и съответно за излишъка”.

Според работодателите спешно е необходимо в устройствения закон за бюджета да се разпише строг регламент за харчене на парите от излишъка.

В илюстрация на мнението на работодателите миналата седмица правителството внесе искане в парламента да му бъде разрешено да изхарчи до края на годината 700 млн. лв. от тазгодишния излишък плюс още 300 млн. лв., за които не му е нужно разрешение. Обяснението е, че парите ще отидат за плащане по вече извършени дейности по публични инфраструктурни проекти.

Бизнесът настоява още да не се наливат и без това малкото пари в „научни и развойни дейности”, от които практиката няма никаква полза, както и да се прекрати субсидирането на нереформираните звена в БАН, което се извършва за сметка на научната дейност във висшите училища.

По отношение на данъчната политика работодателските организации приветстват въвеждането на плоския данък със ставка от 10%, но смятат, че е удачно пълното  премахване на данъка върху дивидентите, който, според промените в Закона за корпоративното подоходно облагане, приети на първо четене, се променя от 7 на 5%. Организациите на бизнеса смятат, че е неудачно скокообразното увеличение с 40% на максималния осигурителен доход от 1400 на 2000 лв. Те настояват и да се запази съотношението 60:40 между работодател и работник на осигурителните вноски, а не, както се предлага - 65:35.

В становището си бизнесът предупреждава, че догодина се задава диспропорция между заплащанията на преподавателите в средното и висшето образование, което може да доведе до нови трудови конфликти. След учителските протести обещанията на правителството, които са отразени и в бюджета за следващата година, са към 1 юли средната учителска заплата да стигне 650 лева. В същото време средните преподавателски заплати във висшето образование ще бъдат по-ниски.     

Споделяне

Още от Бизнес