Разместват се областите в районите за развитие

Разместват се областите в районите за развитие

Правителството одобри разместване на областите в районите за развитие. Според приетия в сряда проект на Закон за регионалното развитие,  територията на България ще бъде разделена на три нива, в съответствие с изискванията на общата класификация на териториалните единици за статистически цели (NUTS), прилагана от ЕВРОСТАТ за регионите в Европейския съюз.

Проектодокументът се одобрява след два месеца отлежаване в Министерски съвет и след като през лятото се дискутираше промяна в броя на регионите за планиране от фиксираните шест в четири, за да се покрият по-добре изискванията на Евростат за броя на населението и територията в тези райони.

В крайна сметка обаче се запазват шестте единици на второто ниво, но областите в тях са разместени и минават от един регион в друг.

Така според одобрения от кабинета проект в Северозападен район влизат областите Видин, Враца, Ловеч, Монтана и Плевен. В момента Ловеч и Плевен са записани в Северен централен район, който вече ще обхваща областите Велико Търново, Габрово, Русе, Разград и Силистра. Последните две административно-териториални единици пък сега присъстват в Североизточния район. Той от своя страна се променя и ще включва само областите Варна, Добрич, Търговище и Шумен.

Според новия проект Югоизточният район ще се простира върху и сега включените области Бургас, Сливен и Ямбол, но се прибавя и Стара Загора, която в момента е в Южен централен район. В него сега ще присъстват областите Кърджали, Пазарджик, Пловдив, Смолян и Хасково. На практика без никаква промяна в границите остава само Югозападен район, който както и в момента ще включва областите Благоевград, Кюстендил, Перник, София-град и Софийска област.

Проектозаконът предвижда райониране за целенасочено въздействие, също в шест направления - за икономически растеж, в индустриален упадък, изостанал граничен, селски или планински район. Към районите за целенасочено въздействие е включена и Столична община.

"Този нов подход засилва принципа на децентрализация в процеса на стратегическо планиране на основата на специфичните нужди и потенциала за развитие на общините, попадащи в обхвата на съответния вид район за целенасочено въздействие", пише в съобщението на МС.

Планирането на дейности в районите за целенасочено въздействие ще се извършва по ясни и точни критерии и показатели за постигане на по-добра концентрация на помощта за регионално развитие.

В проектозакона за регионалното развитие са дефинирани и понятията на проектите с регионално или с местно значение. Първите са онези, чиито очаквани ползи засягат над 50 на сто от населението на дадената област, а от местно значение - до 50 на сто от населението.

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес

Какво очаквате от президента Радев през неговия втори мандат?