Ректорът на УНСС бе преизбран за втори мандат

С 268 гласа от общо 276 гласували проф. Борислав Борисов бе преизбран в сряда за ректор на Университета за национално и световно стопанство (УНСС).

Само 8 души са били против кандидатурата му.

Със 7 млн. лв. повече ще разполага УНСС през следващата година, съобщи след избора новият-стар ректор. Той обясни, че 1,4 млн. лева ще дойдат в учебното заведение след решението на правителството да се изплащат 100% от средствата за издръжката на университетите, а не 90% както беше досега.
„Всички университетите досега си планираха разходите при 90% от бюджета, както беше посочено в Закона за бюджета. Тези 10%, които УНСС ще получи, са 1,4 млн. лв. за 2007 г.”, обясни проф. Борисов. Те обаче не са планирани в разходите на учебното заведение за тази година.
„Механизмът е такъв, че когато тези пари преминат за следващата година, те стават собствени средства на университета, а не субсидия от държавата. 1,4 млн. лв. могат да отидат за увеличение на заплатите, ако реши УНСС”, каза още ректорът.

Бюджетът на УНСС ще нарасне с още 2,7 млн. лв. заради увеличението с 20% на държавната субсидия за университетите, заложено в проекта на държавния бюджет за следващата година.  
Средствата, които университетите ще получат при 20% увеличение, са различни за всеки в зависимост от специалностите, които учебното заведение има. За да се уравновеси дисбалансът в парите, които университетите ще получат, е решено държавата да компенсира с допълнителни еднократни суми тези разлики. Тези средства ще бъдат от държавния излишък, обясни проф. Борислав Борисов като посочи, че УНСС ще получи 3 млн. лв. еднократна помощ лв. допълнителна субсидия заради дисбаланса на средствата за всички университети.

Споделяне

Още от България