Родители на трудов договор ще получат данъка си от работодателя

Родители на трудов договор ще получат данъка си от работодателя

Ако подадат документи до края на годината, работещите на трудов договор родители ще могат да получат от работодателя си надвзетия данък общ доход след приспадането на облекчението за деца. Това съобщиха от Националната агенция за приходите в сряда.  

Връщането на данъка без подаването на декларация в НАП се прави за първи път тази година. От догодина най-вероятно данъчното облекчение за гледане на деца няма да се дава, защото ще се въведе системата на плоския данък с единна ставка от 10% без необлагаем минимум и с нормативно признати разходи за свободните професии.  

Родителите, работещи на трудов договор, могат да подадат необходимите документи до края на 2007 г. в счетоводството на работодателя си, където ще бъде преизчислен годишният данък върху доходите и ще се възстанови надвзетата сума до края на януари 2008 г. Документите, които трябва да бъдат представени, са декларация по образец за ползване на данъчно облекчение за деца и писмена декларация от другия родител, че няма да ползва облекчението за 2007 г.

Документите могат да бъдат разпечатани от интернет-страницата на НАП – http://www.nap.bg/, или да бъдат взети от клоновете на НАП. Срокът за подаване на декларациите вече тече - от 30 ноември до 31 декември 2007 г.

Ако родителите не искат да използват тази възможност, те могат да се възползват от данъчното облекчение както досега – като подадат годишната данъчна декларация със срок 30 април 2008 г.,

Подаването на такава декларация е задължително за всички граждани, които са получили доходи и по граждански или други договори.

Според Закона за данъците на физическите лица за 2007 г. сумата от данъчните основи на всички доходи за годината на родител с непълнолетно дете (до 18 години, които се навършват през 2007 г.), се намалява с 420 лв. за едно дете, с 840 лв. за две деца и с 1260 лв. за три деца. Така, ако на родител брутното месечно възнаграждение възлиза на 460 лв., то сумата, която ще му бъде възстановена от данъци, ще бъде приблизително 90 лв., посочиха от НАП.

Когато родителите не са сключили брак, данъчното облекчение може да се ползва само от майката, но ако бащата е припознал детето - по избор на един от двамата родители, предвижда законът.

Родителите може да се договорят кой от двамата ще получи данъчното облекчение, като практиката е това да направи родителят с по-високи доходи, напомниха от НАП. От данъчно облекчение могат да се възползват и роднини и

близки на дете, ако то е настанено за отглеждане при тях за повече от шест месеца, както и приемни родители. Задължително условие е децата, за които се ползват облекчения, да са български граждани или чужденци, които имат статут на бежанци.

Споделяне

Още от Бизнес

Какво очаквате да свърши служебното правителство?