Румънският финансов министър: Който не не плаща задълженията си навреме, в затвора

Румънският министър на финансите Еуджен Теодорович

Румънският министър на финансите Еуджен Теодорович предлага наказание със затвор за онези, които не плащат навреме данъците и осигуровките си, съобщава в. "Гъндул".

Теодорович е внесъл в Сената със спешна процедура проектозакон, който предвижда наказание от 1 до 6 години затвор за невнасяне в предвидения от закона 30-дневен срок на дължимите суми, включително здравни и пенсионни осигуровки, данък върху доходите, данъци от наеми, авторски права, дивиденти и т.н.

Същевременно затвор от 2 до 7 години се предвижда в случай на укриване на източници на доходи или облагаемо имущество, унищожаване на счетоводни документи, водене на двойно счетоводство, подаване на неверни данъчни или митнически декларации и други.

Проектозаконът предвижда също намаляване наполовина на размера на наказанието, ако по време на наказателното преследване или съдебния процес обвиняемият погаси напълно задълженията си. Деянията няма да се наказват, ако нанесените щети са до 10 000 евро и бъдат възстановени напълно.

В. "Адевърул" коментира, че Еуджен Теодорович се опитва да прокара закон, който облагодетелства данъчните измамници. Изданието обръща внимание, че проектът е внесен от Теодорович в качеството му на сенатор от Социалдемократическата партия, а не на министър на финансите.

Вестникът твърди, че с предвидените изменения се намаляват присъдите за данъчни измами и се премахват разпоредбите, отнасящи се до сдружаването с цел извършване на данъчни измами.

Действащият в момента закон за данъчните измами предвижда от 3 до 10 години затвор и лишаване от някои права за "недобросъвестно определяне от страна на данъкоплатеца на данъците, таксите и вноските", дължими към бюджета.

В новия проект наказанието за подобно деяние е намалено на затвор от 2 до 7 години, а също така е премахнат член, който предвижда от 5 до 15 години затвор, ако деянията са извършени под формата на организирана престъпна група.

Споделяне

Още от Европа