С 13% ръст на чуждите инвестиции България е на водещи позиции в света

С отбелязания през 2012 г. ръст от 13 на сто в преките чужди инвестиции България остава на водещи позиции по привлечени капитали на глава от населението, сочи тазгодишният световен доклад на ООН за инвестициите, представен в сряда от Българската агенция по инвестиции.

Според представените в него данни България е привлякла през миналата година 1.478 млрд. евро в икономиката си, което е с 13 процента повече спрямо 2011 г. Най-голям ръст от 125 на сто бележат вложенията в услугите, докато добивната и преработвателната промишленост отчитат спад от 30 и 38 процента съответно.

Осневният дял на преките чужди инвестиции през 2012 г. - 26 на сто, се падат на Люксембург, откъдето са влезли 382 млн. евро, следвана от Русия, откъдето са инвестирани 225 млн. евро или 15 на сто от общите чужди капитали. Инвеститори от Швейцария са оставили у нас 212 млн. евро (14%), от Германия – 177 млн. евро (12%), и Холандия – 168 млн. евро (11%).

По привлечени инвестиции на глава от населението България остава на водещи позиции и държи третото място след развиващите се икономики и Словакия с привлечени малко над 200 долара на човек през миналата година. За сравнение обаче през 2007 г. на българин са се падали годишно по 1600 долара преки чужди инвестиции.

На регионално ниво докладът отчита сериозен спад на привлечените капитали в САЩ и Европа, като единственият регион, който бележи слаб растеж от 5%, е Африка. Намалението на преките чужди инвестиции в САЩ е 26%, но въпреки това страната е световен лидер по направени в други държави инвестиции от 351 млрд. долара и привлечени в нейната икономика чужди капитали от 168 млрд. долара. Докладът прогнозира, че през 2013-2015 САЩ ще отстъпи на Китай лидерското място по привлечени преки чужди инвестиции. През миналата година Китай е била на второ място по привлечени чужди капитали от 121 млрд. долара и на трето по изнесени в чужбина 84 млрд. долара инвестиции.

В Европа се наблюдава сериозен спад в сделките по сливания и придобивания на компании (т.нар. M&A-сделки), отразяващ значителната криза в Еврозоната. Турция продължава да бъде лидер в югоизточния регион на европейския континент, въпреки спада с 23% в привлечените чужди капитали. 73% пък е ръстът на преките чуждестранни инвестиции от Турция. В Южна Азия също се наблюдава срив от 24%.

През миналата година инвестициите на държавните фондове са продължили да растат, докато тези на фондовете за рисков капитал намаляват, сочи още световният доклад.

Според него глобалните преки чужди инвестиции са намалели с 18% до 1.35 трилиона долара. Очакванията са тези нива на инвестиции да се запазят и през 2013г.

За първи път развиващите се икономики са привлекли повече капитали от развитите икономики - 703 млрд. долара (52%) срещу 561 млрд. долара (42%).

Изходящите инвестиции са доминирани от развитите икономики, които са вложили 909 млрд. долара, спрямо 426 млрд. долара вложения на развиващи се икономики.

Международните компании държат рекордно високи парични ресурси, но те засега не се превръщат в реализирани инвестиционни проекти. Тази ситуация вероятно ще се запази с оглед на несигурността на глобалните финансови пазари, смятат още авторите на доклада.

Споделяне

Прикачени файлове

Още от Бизнес