С държавна помощ до 37.5 млн. евро ще се привличат нови инвеститори

С държавна помощ до 37.5 млн. евро ще се привличат нови инвеститори

С цел привличане на инвеститори в преработвателното промишленост правителството ще може да отпуска държавна помощ до 37.5 млн. евро, каквато е максимално позволената в европейското законодателство. Това предвиждат приети от правителството в сряда промени в Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на инвестициите (ЗНИ).

Това става съгласно регионална карта за периода 2014 - 2020 г., удължена с Решение на Европейската комисия до 31 декември 2021 г. Ще се прилага интензитет на помощта от 25 на сто в Югозападния район на планиране и 50 на сто в останалите райони на планиране.

Според Министерския съвет расте броят на компаниите, разглеждащи България като потенциална дестинация за инвестиции, на ключово за привличането на големите им вложения е прилагането на насърчителни мерки. Одобрената сега ще се предоставя за приоритетни инвестиционни проекти и ще допълни наличния пакет от инвестиционни стимули за големи ивлоэжения.

Очакванията са така да се привлекат водещи международни производствени компании, чиято дейност ще помогне за развитието на регионите и за икономическата активност на голям брой малки и средни предприятия, обслужващи или съдействащи за дейността на големите инвеститори. Правителството смята, че такива инвеститори ще осигурят работни места, технологии, външни пазари и конкурентност на българската икономика.

Други промени разграничават случаите на държавна помощ от подкрепата, оказвана за изпълнението на проекти, която няма характер на помощ. Прецизират се разпоредби на правилника във връзка с практиката по прилагането му и се регламентират задълженията на инвеститорите за поддържане на инвестицията и работните места по проектите, така че те да са в по-голяма степен съобразени с получената подкрепа, отбелязват от пресслужбата на кабинета.

Споделяне

Още от Бизнес