С резултати от матурите ще приемат 32 от всички 51 университета

С резултати от матурите ще приемат 32 от всички 51 университета

Резултатът от държавния зрелостен изпит по български език и литература ще служи за вход в 32 висши училища от всичките 51. Оценката от матурата по история и цивилизации, по чужд език, математика, география и икономика, биология и здравно образование също ще може да се използва за вход в повечето висши училища.

Според правилниците на някои университети, когато в дипломата за средно образование са вписани две оценки по балообразуващ учебен предмет, като една от тях е от държавен зрелостен изпит, а другата – от курса на обучение, за балообразуваща оценка се смята оценката от държавния зрелостен изпит.

При балообразуването в някои специалности се позволява вместо оценката от изпита по даден предмет да се използва оценката от матурата, умножена с коефициент, определен от висшето училище.

Поради специфични изисквания за прием оценката от конкурсните изпити не се заменя с оценки от държавни зрелостни изпити в Националната академия за театрално и филмово изкуство “Кръстьо Сарафов” – София, Националната художествена академия – София, Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров” и Театралния колеж „Любен Гройс” – София. Американският университет в България – Благоевград, и Нов български университет също не признават оценките от матурите.

Кандидат-студентите във всички медицински университети полагат задължителни изпити по биология и химия за специалностите “Медицина“, “Дентална медицина“ и “Фармация“.
В МУ–Варна при формиране на състезателния бал се включва оценката от държавния зрелостен изпит по български език и литература или биология за специалностите "Здравен мениджмънт", "Логопедия" и

"Медицински оптик". В МУ – Плевен се взима предвид оценката по биология за специалностите „Рентгенов лаборант“, “Медицински лаборант“, „Медицинска козметика“, „Опазване и контрол на общественото здраве“, "Социални дейности“, "Медицинска рехабилитация и ерготерапия“, “Медицнска сестра“, “Акушерка“ и “Помощник-фармацевт“.

Обобщената информация за признаване на резултатите от държавните зрелостни изпити за кандидат-студентска кампания 2017 г. в акредитираните висши училища в Република България е публикувана на страницата на Министерството на образованието и науката в табличен вид по висши училища и по специалности. Информация за начина на балообразуване се предоставя от съответното висше училище.

Споделяне

Още по темата

Още от България

До какво ще доведе изискването за "зелените" сертификати?