Съдът окончателно отмени изискването аптеките да си предоставят отстъпките на НЗОК

Съдът окончателно отмени изискването аптеките да си предоставят отстъпките на НЗОК

Върховният административен съд отмени окончателно изискването аптеките да предоставят на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) отстъпките, които им предоставят дистрибутори за 100% реимбурсираните от обществения фонд лекарства.

Промяната бе въведена по искане на НЗОК и заложена в наредба на министъра на здравеопазването през февруари 2019 г. Тя предвиждаше ако търговците на едро предоставят на аптеките отстъпки от цената, по която НЗОК заплаща напълно реимбурсирани от бюджета ѝ лекарствени продукти, тази отстъпка да постъпва в полза на НЗОК, а не да бъде ползвана от аптеките. Същевременно при напълно платените лекарствени продукти аптеките по закон нямат право на надценка, а получават 2 лева с ДДС за отпускане на продукти, за които заплащат понякога хиляди левове. Единственият стимул за аптеките да отпускат тези продукти е отстъпката, която търговците на едро им предоставят.

КЗК вече постанови решение, че това правило води до ограничаване на конкуренцията и ограничава достъпа на пациентите до напълно платени от бюджета на НЗОК лекарствени продукти.

След окончателното решение на ВАС разпоредбата отстъпките да отиват в полза на НЗОК е обявена за нищожна. След обнародването в Държавен вестник на решението, аптеките вече не са длъжни да предоставят в отчетите си получените отстъпки от търговците на едро на НЗОК, като посочват стойността на напълно платените продукти според Позитивния лекарствен списък.

Аптеките имат право на основата на това решение да претендират връщане на предоставените за срока на действие отстъпки от цената от НЗОК по реда на Закон за отговорността на държавата и общините за вреди за периода от 02.03.2019 г. до датата на обнародване на решението. Българският фармацевтичне съюз вече препоръча на аптеките да събират доказателства за подобни отстъпки, които са отчели в полза на НЗОК.

Споделяне

Още по темата

Още от България

Какво очаквате от президента Радев през неговия втори мандат?