Съдът прекрати делото за реституцията на парка "Врана"

Административно отделение на Софийския градски съд е прекратило като недопустимо производството по делото за реституцията на парка "Врана". Решението е взетото в закрито заседание.

Делото беше образувано по жалба на наследниците на Хаджи Боне Петров - Цветан Хаджибонев, Иво Хесапчиев, и от политическите лидери Кръстьо Петков, Яне Янев и Гюнер Тахир. Петимата оспорваха заповедта на кмета на Столична община Стефан Софиянски, с която той е наредил да се отпише от актовите книги за общинска собственост на район Искър и да се предаде владението на парка "Врана" на наследниците на цар Фердинанд и цар Борис III - Симеон Сакскобургогтски и сестра му Мария Луиза.

В определението си СГС изтъква, че оспорваният административен акт е вътрешно-служебен и с него се създават права и задължения за подчинени на адресата органи и организации - в случая на кмета.

Такива актове не пораждат права и задължения за физически и юридически лица, нито са документ за собственост. Затова те не могат да бъдат обжалвани от тях по съдебен ред, а подлежат на административен контрол. В случая, съгласно Закона за администрацията актовете на кмета подлежат на контрол за законосъобразност от Областния управител, а тези на областния управител - от Върховния административен съд.

Това определение може да бъде обжалвано пред ВАС в седемдневен срок от съобщението до страните. Ако то остане в сила, претендентите за незаконна реституция в полза на премиера ще трябва да се жалват на областния управител на София Росен Владимиров.

Владимиров многократно упрекна столичния кмет Софиянски в неизгодни за общината и държавата сделки с имоти. В същото време той е и зам.председател на ДПС - партията, с която владетелят на "Врана" Симеон Сакскобургготски управлява в коалиция.

Споделяне

Още от България

Какво цели разследването на ДАНС и МВР за скъпия ток?