Съдът задължи управляващите да предоставят разрешителните за "Турски поток"

Бойко Борисов инспектира газопровода

Видинският административен съд задължи ДНСК да покаже публично строителните разрешителни за българското трасе на газопровода "Турски поток", както и данни за всички извършени проверки по време на строителството на проекта, научи Mediapool.

Решението на съда не може да се обжалва. Делото бе заведено и спечелено от гражданското сдружение БОЕЦ.

Първоначално ДНСК са отказали да предоставят информацията с аргумента, че тя е служебна и обществото няма нужда от нея. Пред съда ДНСК отказва да пледира в своя полза.

Съдебното решение задължава властите да предоставят информация за всички форми на строителен  контрол  по трасето на газопровода. Гражданите от БОЕЦ трябва да получат копия от всички строителни разрешения за всички обекти, които проектът обхваща. 

Видинският съд разбива всички аргументи в първоначалния отказ на ДНСК да предостави документите. Съдия Биляна Пантелеева посочва, че БОЕЦ са поискали официална и служебна информация, която е от обществен интерес.

"В случая исканата информация е свързана с обществения живот встраната,  тъй  като  безспорно  се  касае  за  обект  с  национално  значение  по  смисъла  на Закона за устройство на територията и Закона за държавната собственост,  поради коетоинформацията  по  изпълнението  на  проекта  и  контрола  върху  същия  е  общественозначима", казва съдия Пантелеева.

Магистратът напомня на ДНСК, че извършването  на  контролна  дейност  е  основна  функция  надирекцията. Няма как да се отказват актове на държавен органи при осъществяванена негова компетентност.

Интересно е решението на съда и по искането за предоставяне на копия от строителните разрешителни. Тези документи се издават от министъра на регионалното развитие, а по закон ДНСК би трябвало да  бъде информирана за тях. Дирекцията трябва да разполага с копие на строителните разрешителни, ако е извършвала проверки на газопровода.

Заради това съдия Пантелеева разпорежда ДНСК да предостави исканата информация, ако разполага с нея. Ако не разполага, дирекцията е трябвало да препрати искането на БОЕЦ до регионалния министър, който със сигурност има документите.

В края на миналата година БОЕЦ изпрати свои данни за корупция по "Турски поток" до европейските институции и Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ). След това сезира за същото и Конгреса на САЩ. Това съобщиха от организацията в четвъртък.

БОЕЦ твърди, че проектът е изгране в нарушение, защото голяма част от него е реализиран от руски фирми като подизпълнители, наети от саудитския консорциум "Аркад" и одобрени от възложителя "Булгартрансгаз".Встроежа са участвали български фирми с техника, закупена със средства от еврофондовете.

Споделяне

Още от България

Подкрепяте ли антиинфлационните мерки на правителството?