Съдилищата могат да отлагат за месец делата заради коронавируса

Съдилищата могат да отлагат за месец делата заради коронавируса

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) препоръча отлагането за месец на всички открити съдебни заседания заради коронавируса. Решението за извънредните мерки беше взето с 9 гласа "за", като трима от членовете на колегията бяха "против". Месечно съдебната система разглежда около 72 000 дела, което означава, че графикът на съдиите ще бъде претрупан след това.

Останалите мерки включват отлагането на всички планирани общи събрания в съдилищата по обсъждането и приемането на годишните доклади. Няма да има семинари и други събития, където се струпват повече хора.

Съдилищата преустановяват приема на граждани в приемните. По-рано през деня главният прокурор обяви същите мерки и в прокуратурата.

Съдебните сгради задължително ще се дезинфектират по четири пъти на ден. На всеки два часа помещенията в съдебните сгради трябва се проветряват, а работещите трябва да ходят с маски.

Служителите в съдебните деловодства трябва да ходят с маски и с ръкавици. Ограничава се достъпът на граждани до съдените сгради. Достъп ще имат само призованите за конкретно дело.

Максимално се ограничават пътуванията на магистрати и служители до рисковите държави с открити случаи на коронавирус. В заключение ВСС препоръчва на магистратите и съдебните служители да избягват контакти с "хора в нездрав вид", които кашлят.

Председателят на Върховния административен съд (ВАС) Георги Чолаков сподели, че лично той "се е видял в екшън да намери дезинфектанти и маски". Представляващият член на ВСС Боян Магдалинчев коментира, че ВСС си дава сметка и за нужните разходи за изпълнение на мерките и ги калкулира.

"Страхът е ниска вибрация и лош съветник. Аз съм против всякакви панически мерки, които могат да засилят напрежението. Но трябва и да направим необходимото, за да ограничим разпространението на вируса", каза на свой ред председателят на Върховния касационен съд Лозан Панов.

Той предложи пренасрочването на делата да е в срок от две седмици, а не месец. Ако има нужда, отсрочването може да се удължава. В крайна сметка препоръката на ВСС дава тази опция пред председателите на съдилищата.

"Разумното е да препоръчаме различни мерки за различните региони. В Габрово и Плевен имаме данни за заразени, другаде няма. Откритото съдебно заседание във всички случаи не би трябвало да бъде изначално отсрочвано, не мисля, че е оправдано от обществения интерес", коментира Красимир Шекерджиев.

Той попита какво ще правят съдиите с тези 72 000 дела, които трябва да бъдат пренасрочени.

"Аз имам две деца и те вдругиден тръгват на училище. Училищата работят, а съдилищата – не", напомни той

Споделяне

Още от България