Само 27% от българите биха отишли на работа в друго населено място

Само 27% от българите биха отишли на работа в друго населено място

Работещите българи имат много ниска нагласа за мобилност, сочи проучване на Българската търговско-промишлена палата (БТПП), обхванало 900 наети лица.

Резултатите показват, че 73 на сто от хората, които са готови да сменят работата си, биха сторили това, само ако новата работа е в същото населено място, в което живеят. Само 27 на сто от работещите са готови да заживеят другаде заради работата. От тях 13.8% биха отишли в друго населено място в страната, а 12.4% - в чужбина

Само една десета от запитаните лица имат реална готовност за бърза промяна в техния трудов статут и започване на нова работа в краткосрочна перспектива, сочи проучването.

На въпроса дали биха се развивали в друга професионална област, 42% от консултираните лица в Центровете за кариерно развитие към БТПП отговарят положително. Най-силен интерес за смяна на професията проявяват работещите в сферата на културата, селското стопанство, търговията и недвижимите имоти – дейности, при които нивото на заплащане е сред най-ниските в страната.

Най-много са желаещите да сменят професията си в Ловеч, Добрич и Стара Загора – области, които до голяма степен се различават както в икономически план, така и в социален. Най-малко желаещи да сменят професията си има във Враца – само 11% и във Велико Търново – 22. 

Сред причините за търсене на нова работа видимо преобладава финансовият мотив – над две трети биха започнали нова работа заради по-висока заплата. Сравнително малка част от наетите лица (около 10%) са готови да си сменят работата поради съображения, свързани с повече възможности за кариерно и професионално развитие.

Споделяне

Още от България

Как оценявате българската позиция за кризата около Украйна?