Само 29 от 131 партии са отчели финансите си две седмици преди крайния срок

Само 29 от 131 партии са отчели финансите си две седмици преди крайния срок

Сметната палата напомни на политическите партии, че до 1 април трябва да представят финансовите си отчети за 2018 г. и списъците с дарения от граждани. Две седмици преди крайния срок само 29 партии от всичките 131 регистрирани към момента партии, които са задължени да представят отчетите си пред Сметната палата, са го направили.

Финансовите отчети трябва да се представят в Сметната палата на хартиен и електронен носител. Това задължение се отнася за всички регистрирани партии, които не са прекратили дейността си с влязло в сила решение на Софийския градски съд.

През 2018 г. е прекратена дейността на 19 партии по информация от регистъра на политическите партии в Софийски градски съд.

До 15 април Сметната палата ще публикува на интернет страницата си представените от политическите партии финансови отчети за 2018 г. и списъците на дарителите им, наименованията на партиите, които не са подали отчети в срок, както и списък на партиите, получили държавна субсидия през предходната година.

Ако дадена партия не подаде в срок годишен финансов отчет или списък с дарителите, Сметната палата ѝ налага глоба от 5000 до 10 000 лв. Тя губи правото на държавна субсидия до следващите парламентарни избори. Ако отчетът не се подаде за две последователни години, Софийският градски съд може да разпореди разпускане на политическата партия.

Споделяне

Още от Бизнес