Само една трета от властимащите са декларирали доходите си

Около 2000 българи, участващи във властта, и които според законовите изисквания трябва да декларират доходите си за 2003 г., вече са подали декларации. Общият брой на лицата, попадащи в изискванията на закона, е около 6 000, каза шефът на Сметната палата Георги Николов по БНР.

Той изрази надежда, че срокът за подаване на декларациите ще бъде спазен, защото законът вече предвижда и санкции - от 500 до 1000 лева. Между 1 октомври и 1 ноември ще се обявят имената на хората, които не са подали тези декларации.

Целта на публичния регистър е да се знае, че върху тези, които са във властта, може де бъде упражняван граждански контрол.Понякога с публичния регистър се злоупотребява и се спекулира, призна Георги Николов.

Още от България