Само управляващото мнозинство подкрепи стратегията за приватизация на ЕРП

Само с гласовте на управляващото мнозинство парламента одобри стратегията за прриватизация на Електроразпределителните предприятия (ЕРП).

Кръстьо Петков от Коалиция за България каза, че в нея отсъстват потребителите и защитата на техния интерес. Друг пропуск е ненаправения анализ на последиците от приватизацията и отражението на сделките върху цената на тока.

Депутатът предложи парламента да определи минимална цена на сделките. Румен Овчаров от левицата каза, че при критериите за инвеститорите няма посочено нито едно число. Той поиска да бдат уточнени изискванията към капитала на купувачите и обема на продадена електрическа енергия.

Стефан Мазнев от ОДС предложи правителството да изтегли стратегията и да я върне в парламента след преработка. Според него стратегията не дава гаранции, че електроразпределителните предприятия няма да бъдат продадени на дружества без опит в този сектор. В документа нямало забранителна клауза за препродажба на акциите на дружествата.

Председателят на парламентарната комисия по енергетика Веселин Близнаков посочи, че тази стратегия е съобразена с рамката, определена от правителството и парламента в енергийната стратегия на страната. По думите му тези сделки са началото на голямата приватизация в електроенергетиката.

Той прогнозира, че успешната приватизация на тези дружества ще доведе до намаляване на секторния риск по цялата верига на електроснабдяването - доставчици на горива, производители на ток, преносна компания.

Старетегията предвижда седемте електроразпределителни дружества да се групират в три пакета за продажба. Конкурсите за тяхната продажба трябва да се организират до края на 2003 г.

За да се осигури достатъчен интерес от страна на стратегическите инвеститори, ще бъде предложено акционерно участие в размер на 67 на сто от всяко електроразпределително дружество. Стратегията предвижда до участие в конкурсните процедури да бъдат допускани стратегически инвеститори, консорциуми и специално създадени за целта дружества.

Още от Бизнес

Какво би означавало отпадането на мониторинга на Европейската комисия?