НАП припомня:

Самоосигуряващите се плащат здравни вноски до 25-ти следващия месец

Самоосигуряващите се плащат здравни вноски до 25-ти следващия месец

От тази година хората, които сами внасят задължителните си здравно-осигурителните вноски (например трайно безработни, които не получават обезщетение от Бюрата по труда, не се осигуряват от държавата и др.) и не са регистрирани като самоосигуряващи се по смисъла на Кодекса за социално осигуряване, трябва да ги превеждат в хазната до 25-то число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят. Това припомнят от Националната агенция за приходите (НАП), като посочват новите срокове за издължаване, в сила от тази година.

От НАП дават пример, че здравната вноска за месец януари 2013 г. трябва да се внесе най-късно до 25 февруари 2013 г. Размерът на здравно-осигурителната вноска и за тази година е поне 16.80 лв.

От НАП напомнят също, че всички лица, за които възниква задължение сами да внасят здравно-осигурителните си вноски, подават в териториалните структури на НАП по постоянен адрес декларация образец 7. Тя се подава в срок до 25-то число на месеца, следващ месеца на възникване на задължението за осигуряване от лицата, които не са осигурени на друго основание.

Тоест, ако от 1 януари сте в това качество и трябва сами да внасяте здравно-осигурителни вноски, то до 25 февруари трябва да подадете декларация образец 7. От тази година в декларацията се вписва и изборът на осигурителния доход, върху който да се заплащат здравни вноски от тях. Не е необходимо гражданите, които вече са подали тази декларация, да подават нова – ако не го направят, се смята, че са избрали да се осигуряват върху минималния осигурителен доход, уточняват от НАП.

Здравно-осигурителните права на гражданите, които се осигуряват за своя сметка, се прекъсват, ако не са внесени повече от три дължими месечни здравно-осигурителни вноски за период от 36 месеца. Периодът се брои до началото на месеца, предхождащ месеца, в който лицето потърси медицинска помощ, платена от Националната здравно-осигурителна каса. Правата се възстановяват от датата на заплащане на всички дължими вноски.

Гражданите могат да направят справка за здравно-осигурителния си статус, както и да проверят периодите, за които им липсват здравно-осигурителни вноски чрез електронната услуга на НАП.

Справка за здравния статус клиентите на администрацията могат да направят и по телефона на 0700 18 700 на цената на градски разговор от цялата страна. Услугата е автоматична и изисква само въвеждане на ЕГН чрез клавиатурата на телефона.

С електронния калкулатор на НАП гражданите могат автоматично да изчислят дължимите здравно-осигурителни вноски и лихвите към тях от 2000 г. досега.

Споделяне

Още от Бизнес