Съвети към новите министри

След последните промени в правителството е логично да си зададем въпросa - какво да очакваме от новите министри. До изборите има около четири месеца, които могат да се използват за реформи. Например в Естония са направени изключително съществени реформи за около шест месеца, така че за тези четири месеца при добро желание би могло да се свършат доста положителни неща.

В тази връзка представяме някои препоръки от страна на Института за пазарна икономика.

Към министъра на енергетиката - Мирослав Севлиевски:

1/ Либерализиране на отрасъла. Отпадат ограниченията за износ и внос и строеж на нови мощности. Вносът на ток може да се окаже много по-евтино решение от изграждането на нови мощности, но това може да покаже само пазарът. Ниски разходи за стартиране на бизнес.

2/ Приватизация. Продават се ТЕЦ-овете и ВЕЦ-овете, без ангажименти за закупуване на електричество на фиксирани цени. Приватизира се и АЕЦ "Козлодуй".

3/ Проектът за АЕЦ "Белене" се предлага на частни инвеститори без държавни гаранции и без ангажименти за закупуване на електроенергия. За целта изградената вече площадка се продава на търг. Това е най-непосредствената задача на министъра, защото този договор се очаква да бъзе подписан буквално до няколко дни. Досега пред обществото не е представен анализ на ползите и разходите от проекта, което хвърля основателни съмнения върху неговата ефективност.

Към министъра на земеделието - Нихат Кабил:

1/ Продажба на "Булгартабак" през фондовата борса, като всички предприятия се листват и продават поотделно на борсата.

2/ Оптимизиране на персонала на министерството - за пример можем да посочим Нова Зеландия, където в Министерството на земеделието работят само 70 човека /в България са над 20 хиляди/.

3/ Премахване на субсидиите за земеделие и тютюн - те изкривяват пазара и задържат ресурси в неефективни дейности.

4/ Спиране на проекта за създаване на държавна монополна горска компания, която би влошила използването на ресурсите.

5/ Либерализация на горския сектор, премахване на всички регулации и (временно) въвеждане на една-единствена регулация - за всяко отсечено дърво да се посади едно ново.

Към министъра на икономиката - Милко Ковачев:

1/ Намаление на персонала на министерството

2/ Бърза и прозрачна приватизация

3/ Отмяна на всички протекционистични мерки и въздържане от нови такива

4/ Намаление на лицензионните режими и пречките пред бизнеса

5/ Прилагането на европейските директиви да става по най-малко утежняващия бизнеса начин - конкретно това може да се приложи при проекта на закон за потребителския кредит

6/ Приватизация на последната държавна банка - Насърчителна банка и приватизация на Българската агенция за експортно застраховане

7/ Прозрачност и конкурентност при обществените поръчки, включително публикуване в интернет на всички оферти за всички обществени поръчки, както и на всички анекси след спечелването на поръчките.

Споделяне

Още от България