Сектори свиха персонала с 3 до 9 на сто, администрацията - непокътната

Сектори свиха персонала с 3 до 9 на сто, администрацията - непокътната

Редица сектори в реалната икономика са провели значителни съкращения през първото тримесечие на тази година, като за страната общото намаление на заетите с трудови договори в края на март е с 1% спрямо декември 2008 г. Това сочат данните за заетостта на Националния статистически институт (НСИ), публикувани в понеделник. Данните показват още, че кризата се отразява на повечето от секторите, но не чувствително на администрацията.

В сектори като финанси и застраховане свиването на заетите е с близо 9%, в хотелиерството и ресторантьорството – с 3%, в други дейности с малък дял в общата заетост – с близо 13%.

В преработващата промишленост свиването на наетите лица е с 3.3%, а в търговията – с 2%.

В същото време статистиката отчита увеличение на заетите лица в администрацията – в графа "административна и спомагателната дейност" според класификатора на НСИ заетостта се вдига с 8.3%. Същото се отнася и до работещите в чистотата и ВиК-сектора, където назначените са се увеличили с още 6.5%. С 11% са нараснали заетите в селското стопанство.

През март спрямо същия месец на миналата година намалението на заетите по трудов договор е средно с 1.5% за страната. Спадът на заетите на годишна основа през месеца в преработващата промишленост е 7.4%, а в образованието – 5.7%.

Заплатите в администрацията изпреварват по ръст заплатите в реалния сектор

Средната месечна заплата за март 2009 г. е нараснала номинално с 13 лева спрямо декември 2008 година, показват още данните на статистиката. Или увеличението е с 2.7% до 563 лева.

Най-голямо увеличение има в търговията – 14.5%, строителството – 10%, хотелиерството – 10%, брокерските услуги – 9%.

Спрямо предното тримесечие, през първите три месеца на тази година е отчетен спад на средната заплата в администрацията с близо 11% и в образованието – с 6.5%, но при сравнението не трябва да се забравят раздадените в края на миналата година традиционни премиални, които вдигат средния месечен доход за последната четвърт на годината.

През първо тримесечие на 2009 г. средната месечна работна заплата нараства с 16.3% спрямо същия период на предходната година. Най-голямо е увеличението в енергетиката – с близо една трета, и в здравеопазването – с 28%. Най-слаб ръст има във финансовата сфера – с 3.3% и в добивната промишленост – с 3%.

Спрямо първо тримесечие на 2008 г. средната работна заплата в обществения сектор нараства с 19.4%, а в частния сектор - с 14.9%.

Споделяне

Още от Бизнес

Одобрявате ли промяната в стратегията на ваксинацията срещу Covid?