Шефът на ловно стопанство "Искър" изгърмя заради незаконен строеж на Вълка

Югозападното държавно горско предприятие (ЮЗДП) уволни в сряда директора на държавното ловно стопанство "Искър" - инж. Атанас Дарелов. По-рано през деня стана ясно, че хотелският комплекс, който се вдига на брега на язовир "Искър" на територията на подопечното му стопанство "Искър", е незаконен. Строител е компанията "Био Майнинг" на бизнесмена Румен Гайтански - Вълка, с която от 2016 г. ловното стопанство има 15-годишен договор за съвместни дивечовъдни дейности и нейно задължение е да модернизира и поддържа ловната база, а също и фуражна база.

"В конкретния случай са допуснати груби нарушения - нерегламентирано строителство и нарушаване на вътрешните правила на ЮЗДП, и е прекратен договорът за управление на директора на "ДЛС Искър" инж. Атанас Дарелов", посочиха пред Mediapool от предприятието.

Първо ДНСК съобщи в сряда, че при проверка предишния ден от ловното стопанство "не са представени строителни книжа, относими към строежа". По-късно от Югозападното държавно горско предприятие (ЮЗДП) писмено пред Mediapool прехвърлиха топката за липсващите строителни книжа към "Био Майнинг". От ЮЗДП посочиха, че към момента на проверка, възложена от директора им инж. Дамян Дамянов, е "установено, че в ДЛС "Искър" няма представени строителни книжа от фирма "Био Майнинг", което е и констатация на ДНСК". По-късно отново от ЮЗДП допуснаха пред Mediapool и тезата, че ловно стопанство "Искър" може да не е изискало строителните документи от фирмата.

В съобщението си ДНСК посочва, че са направени предписания до възложителя, в лицето на директора на държавното ловно стопанство, в срок до 7 август 2020 г., да представят в Централното управление на ДНСК всички налични строителни книжа и документи. От там допълниха, че от направения оглед се установило, че изпълняваният строеж е изцяло от компетентността на общинската администрация. Mediapool попита Столична община дали строежът е законен. След направена проверка оттам посочиха - Направление „Архитектура и градоустройство“ не установи наличието  на одобрени строителни книжа за обект на територия на държавно ловно стопанство „Искър“. Дирекция „Общински строителен контрол“ на Столична община ще извърши проверка на място и ще състави констативни актове за предприемане на действия срещу незаконните строителни дейности в обхвата на държавното ловно стопанство".

От отговорите на Югозападното горско държавно предприятие до Mediapool става ясно, че ловното стопанство има 15-годишен договор с "Био Майнинг" за общи ловностопански дейности

В детайли от държавното горско предприятие посочват, че имат сключен договор от 23 юни 2016 г. за съвместна дейност с фирма "Био Майнинг" за осъществяване на ловностопански дейности в района на ДЛС "Искър". Процедурата за провеждане на конкурс е съгласно закона за лова и за целта е издадена заповед на 14.11.2013 г. на министъра на земеделието в кабинета "Орешарски" Димитър Греков.

Конкурсът е бил проведен с участието на 4 юридически лица, чиито представители са присъствали при отваряне на документацията. Това са били "Био Майнинг", "Интерпром", "КВП-Груп" и "Дарте Микс" по реда на класирането им. Договорът с фирмата победител е подписан на 23.06.2016 г., след като е приключила процедура по обжалване с влязъл в сила съдебен акт.

Посочва се, че предмет на съвместната дейност, съгласно представена от фирмата инвестиционна програма, е изграждане, ремонт и поддръжка на биотехнически съоръжения; разработване и поддръжка на фуражна база; закупуване на фураж за подхранване на дивеча; опазване и охрана на дивеча; закупуване на жив дивеч за разселване; ремонт и поддържане на бази за интензивно стопанисване на дивеча и изграждане на волиери; предоставяне на движими дълготрайни материални активи за ползване от ДЛС; изграждане, ремонт, поддържане и почистване на горски пътища; ремонт и поддържане на ловна база.

За извършването на всяка една от дейностите са предвидени разходи от двете страни по години, които се прецизират с анекс за всяка отделна година и към момента се изпълняват коректно. За срока на договора са предвидени и дарения от "Био Майнинг", които поетапно и целево да бъдат насочвани към дейности, за които не достигат средства в инвестиционната програма.

"Всички инвестиции, които се извършват в рамките на договорите за съвместна дейност, сключени между ЮЗДП и юридически лица, остават безусловно в полза на държавата, но при тяхното реализиране трябва да се спазва стриктно действащото законодателство", информират от горското предприятие.

Цялата тази сага се случи ден след като съпредседателят на "Зеленото движение" и общински съветник от "Демократична България" Владислав Панев огласи случая.

Споделяне

Още по темата

Още от България

До какво ще доведе изискването за "зелените" сертификати?