Шест пъти скочили инвестициите в енергетиката за 4 години

Над 6 пъти са се увеличили инвестициите в енергийния сектор у нас за периода 2001-2004 г., сочи статистика на Министерството на енергетиката и енергийните ресурси, оповестена в четвъртък.

Според авторите на анализа, рязко скочилата през посоченото време и особено през 2004 г. активност на вложенията в отрасъла се дължи на благоприятните промени във финансово-икономическото състояние на дружествата.

В резултат на това ведомството на Милко Ковачев отчита 2,6 млрд. лв. инвестиции, реализирани от енергийните дружества в основната част от мандата на правителството на Симеон Сакскобургготски. Данните сочат, че през 2001 г. дружествата са вложили 550 млн. лв., през 2002 г. - 504 млн. лв., през 2003 г. - 629 млн. лв., и през миналата година - 960 млн. лв. Най-активни са били електроенергийните дружества. На тях се дължат 80,3 на сто от обема вложения, 7,3 процента от целия дял се падат на "Булгаргаз", 6,5 на сто - на топлофикациите, и 5,9 процента - на въгледобивните дружества.

1,5 млрд. лв. инвестиции са отишли в електропроизводствените мощности през последните четири години. Най-много пари - 67,4 на сто от тази сума са вложени в АЕЦ, 17,8 на сто - в топлоцентралите, и 14,8% - в хидроенергийното производство.

За модернизация на електропреносната мрежа са изразходвани 224 млн. лв., голяма част от които са отишли за синхронизиране на нашата енергийна система с европейската. Топлоснабдителните дружества са реализирали 173 млн. лв. за посочения период в рехабилитация на производствените им мощности и на преносната мрежа. Инвестиционни ангажименти в размер на 23,55 млн. лв. са поели купувачите на топлофикциите в Бургас, Габрово и Велико Търново за следващите години.

За газоснабдяване държавната компания "Булгаргаз" е инвестирала в посочения период 192 млн. лв., като само през последната година вложенията надхвърлят сумите, реализирани в предишните три години, пише в доклада на енергийното министерство.

Въгледобивът е вложил 156 млн. лв. в подобряване на управлението и преструктурираните на дейностите за по-голяма производствена ефективност на мините.

Ефектът от инвестициите в електроразпределителните дружества се изразява в намалените им технологични разходи с 3,45% през 2004 г. в сравнение с 2001 г. В парично изражение това са 52,4 млн.лв. годишно по-малко разходи за закупена електрическа енергия. Това се изразява в 2,50 лв. или съответно приблизително 3% по-ниска цена на електроенергията до краен потребител, присъединен към разпределителната мрежа

В процес на изпълнение са значими енергийни проекти на стойност 3, 712 млрд. лв., сочи още статистиката на МЕЕР. Става въпрос за проектите за рехабилитация на мощности в тецовете "Марица Изток 2" и "Марица Изток 3". Финансово се осигуряват проектите за изграждане на заместващи мощности на площадката на ТЕЦ "Марица Изток 1" и на нова ядрена мощност в АЕЦ "Белене" на обща инвестиционна стойност приблизително 5,935 млрд. лв.

Споделяне

Още от Бизнес