Шест терена за боклука предложи Столична община

Шест площадки за временно съхранение на битовети отпадъци на София и две технологии за преработката на сметта са били внесени във вторник в Министерството на околната среда и водите (МОСВ) от Столична община. Това съобщиха от екоминистерството.

Кметството е предложило като терени за пакетиране и временно съхранение на отпадъците да се използват две площадки в металургичния комбинат "Кремиковци" и местности в Обеля, Илиянци, Костинброд и Верила. От МОСВ обаче не могат да се произнесат категорично за пригодността на площадките, защото повечето от предложените терени не отговарят на изискванията за 1000 м хигиенно-защитна зона при депониране на над 10 т дневно отпадъци. Искането на Столична община за намаляване на зоната до 300 м е неправомерно, коментират от МОСВ.

Нужна е и оценка на носимоспособността на предложените терени, с оглед поемане натоварването от балираните отпадъци, смятат екоекспертите. Отделно пригодността на всяка площадка за временни сметища трябва да бъде разписана в устройствен план на сметището, който се разписва от директора на районната екоинспекция. От страна на шефката на столичната РИОСВ е било обещано светкавично разписване на предложения от Столична община план, придружен с екооценката на площадката.

Два начина за оползотворяване и обезвреждане на домакинската смет са внесли в МОСВ от софийската градска управа. Става въпрос за авангардни решения, използващи плазмени технологии, които се използват на изключително малко места в света, обясниха от екоминистерството. От там са обърнали внимание на общината върху факта, че и двете технологии са американски, което изключва възможността за финансирането на инвестиционните проекти по линия на фондовете на ЕС за околна среда. А от кметството не са посочили как другояче възнамеряват да финнасират внедряването на модерните технологии.

Споделяне

Още от България