Шумната класна стая застрашава най-много здравето на учителите

Шумната класна стая застрашава най-много здравето на учителите

Силният шум на работното място носи най-голям риск за здравето на учителите, работещи в училище или детска градина. Това сочат данни от изследване за условията на труд на учителите. 38% от учителите посочват именно шума като основен риск за здравето си, 9.5% смятат, че това е зрителното натоварване, 9% смятат, че е рисков досегът им с различни химикали и прах.

При проучването, сред 1030 учители от цялата страна, 117 са имали здравословни проблеми, а 67 на сто твърдят, че здравословният им проблем е в резултат на работата.

 

Най-често срещаните здравословни проблеми са увреждания на кости или мускули - 200 от учителите са декларирали тези здравни проблеми. С дихателни или други белодробни затруднения са били 122 учители, с увреждания на слуха - 53, с кожни проблеми - 23.

 

Данните от проучването показват 149 от преподавателите през последната година са били в стрес, депресивно състояние или са изпитвали безпокойство. От главоболия са страдали 183.

 

Всеки втори учител смята, че причината за стреса и главоболието е естеството на работата им. От всички запитани 47.5 отговарят, че върху тях се оказва натиск за спазване на срокове в преподавателската им дейност.

Споделяне

Още от България

Какво очаквате да свърши служебното правителство?