Статистиката отчита:

Силен годишен спад на промишленото производство през октомври

Свиват се традиционни производства, изграждането на жилища и търговските обороти намаляват

Силен годишен спад на промишленото производство през октомври

Промишленото производство е регистрирало най-големия годишен спад през октомври тази година, сравнено с последните шест месеца. През октомври промишленото производство се свива с 4.1% спрямо октомври миналата година. Това показват данните на Националния статистически институт, публикувани в петък.

Данните илюстрират недоброто състояние на българската икономика и не дават силен оптимизъм за скорошното ѝ подобряване.

На месечна основа (октомври спрямо септември т. г.) промишленото производство намалява с 0.4%. Свиване има при производството и разпределението на ток, топлоенергия и газ - с 1.0%, а увеличение е отчетено най-общо в преработващата промишленост - с 0.6%, и в добивната промишленост - с 0.4%.

Структурата на производството показва, че през октомври значителен годишен спад има при традиционни за нашата промишленост производства. Така производството на тютюневи изделия намалява с 11.4% при запазване на същото потребление. Обясненията може да са две - или намаляването на родната продукция се компенсира с внос, или тази продукция минава в сивия сектор и статистиката не я отчита.

Голям спад има в обувното производство и в производството на кожени изделия – с 25.4%. Шивашката промишленост се свива с 11.2% през октомври спрямо година по-рано. Обяснението е дадено по-долу – свиване на потреблението. Но и изместването на българската продукция от значително по-евиния внос на облекла, произведени главно в Китай, други страни от Далечния Изток или Турция.

Спад има в производството на метални изделия – с 21.3%, на метали – с 19.6%, на печатни изделия (книги, брошури, вестници, възпроизвеждащи средства и пр.) - с 16.2%.

Увеличение има при производството на превозни средства (без леки коли), според класификатора на НСИ – с 56.7%, електросъоръжения – с 23.6%.

Очаквано статистиката отчита увеличение на продукцията в строителството през октомври на годишна база с 5.8%. Ръстът е за сметка на инженерното строителство с 14.1% (големите и по-малки инфраструктурни и други публични проекти, финансирани от държавата и европроекти), докато сградното (жилищното) строителство бележи спад от 0.5%. Последното е показател за състоянието на икономиката, защото то се извършва на пазарни принципи и отразява търсенето.

Логична част от картината на българската икономика заемат и данните за търговията. Оборотът в търговията на дребно през октомври на годишна база (тоест спрямо октомври миналата година) намалява с 4.3%. Сравнено с предишния месец спадът е от 0.4%.

Спаднал е оборотът в търговията с хранителни стоки – с 2.4% на годишна основа, на облекло и обувки – с 16.1, на битова техника – с 12.3, на компютри – с 4.4%, на лекарства – с 3.7%.

Единствен ръст има на оборотите на търговията през интернет, но това се дължи на по-масовото "откриване" на тази възможност в България.

Финансовото изражение в търговията обаче е положително въпреки спадналите обороти, което е следствие от повишаването на цените на стоките. Така например в търговията с храни приходите са се увеличили през октомври спрямо октомври миналата година с 36% при спад на оборотите с 2.4%.

Споделяне

Още от Бизнес