Синдикатите прогнозираха фалити на държавните болници

Дълговете на болниците достигат 100 милиона лева и може да очакваме фалити, предупредиха от синдикатите.

Министърът на здравеопазването Славчо Богоев обеща пред парламента нарастването на задлъжнялостта на болниците да се ограничи в следващите месеци.

Към 31 април 2004 г. задълженията на болниците с държавно участие са 90 млн. лв. Това са основно задължения за медикаменти и инфраструктурни разходи. В края на 2003 г. дълговете бяха 39 млн. лв. Следователно за три месеца от началото на годината задлъжнялостта на болниците е нараснала с 51 млн. лв.

Коментирайки тези данни, министър Богоев уточни, че около 20-25 на сто от общата сума на задълженията на болниците към 31 март 2004 г., което е около 22 млн. лв., са текущи разчети с доставчиците и не следва да се класифицират като просрочени. Реално просрочените задължения на държавните болници от началото на 2004 г. са около 52 млн. лв.

Министерството на здравеопазването продължава последователно да провежда стратегията за преструктуриране на болничната помощ и усъвършенстването на подходите и конкретните модели за финансиране на болниците.

Според министър Богоев анализът на развитието на системата през 2003 г. и през първите три месеца на 2004 г. дава основание да се направи изводът, че в резултат на предприетите нормативни промени и практически действия са постигнати определени резултати в преструктурирането на болничния сектор. По думите му се наблюдавало подобрение на основните медицински и икономически показатели, характеризиращи дейността на лечебните заведения.

През 2003 г. броят на преминалите болни в държавните лечебни заведения за болнична помощ е увеличен с около 38 000 или с 5 на сто. Подобрена е общата използваемост на болничния капацитет от 267 дни през 2002 г. на 278 дни през 2003 г., или с 4 на сто. През 2003 г. с 5 на сто е намален броят на болничните легла. Намален е средният болничен престой - от 10-11 дни през 2002 г. на 9 дни през 2003 г.

Независимо от напредъка в повишаване ефективността на здравната система един от проблемите, който все още не е преодолян, е акумулирането на задължения в болниците, подчерта министър Богоев.

Има стабилизиращи фактори, в резултат на които очакваме в следващите месеци да се ограничи нарастването на задлъжнялостта на лечебните заведения за болнична помощ, каза министър Богоев. Някои от тях са увеличаване на финансовия ресурс за болниците от здравната каса с подписването на Националния рамков договор за 2004 г., доплащането в размер на 1 500 000 лева на малките общински болници в рискови райони, предприетите от страна на МЗ административни мерки за подобряване управлението и контрола на разходите, включващи оптимизиране на лекарствената политика и ограничаване на инфраструктурните разходи.

Още от България

Какво би означавало отпадането на мониторинга на Европейската комисия?