"Сирма Солюшънс" е фаворит за развитието на е-платформата за административни услуги

"Сирма Солюшънс" е фаворит за развитието на е-платформата за административни услуги

Платформата за електронни административни услуги най-вероятно ще бъде доразвита от фирмата "Сирма Солюшънс" срещу 989 хил. лв. без ДДС, стана ясно след отварянето на ценовите оферти на тримата допуснати кандидати до участие в обществената поръчка за изпълнението на проекта, финансиран от оперативна програма "Административен капацитет".

Предложението на компания е най-скъпото от трите, но е получило 100 точки за техническата си част, докато офертите на "Декарт“ ООД за 987 хил. лв. и на обединение "Аскорб" за 950 хил. лв. са оценени доста по-ниско – съответно с 57.830 точки и 69.806 точки в техническата им част.

Ценовите оферти бяха отворени 15 минути след определения час, поради присъствие на представител само на една от фирмите-кандидати за изпълнение на поръчката.

Предстои комисията да излезе с предложение за класиране на участниците, но явният фаворит е "Сирма Солюшънс".

Цената и на тримата кандидат е по-ниска от обявената прогнозна стойност на поръчката от 1 млн. лв. без включен ДДС. Крайният срок за изпълнението ѝ е 30 септември 2015 г.

Планира се развитие на нови функционалности на платформата за електронни административни услуги, извършване на тестване за натоварване и сигурност и да внедряване на 50 услуги, разработени по проект на транспортното министерство за Столичната община, в по-малка пилотна общинска администрация. Платформата ще бъде предоставена за ползване от местните администрации като услуга с отдалечен достъп, допълниха от министерството на транспорта, съобщенията и информационните технологии.

Споделяне

Още от Бизнес