Словенците платиха акциите на русенското парно

“Холдинг Словенске Електрарне”, Словения, е платил стойността на приватизационната сделка за "Топлофикация-Русе" и вече му е джиросано временно удостоверение за целия пакет акции на дружеството, съобщиха в четвъртък от Агенцията за приватизация.

Така срещу 85.1 млн. евро русенското парно бе продадено и новият собственик се задължава да не прехвърля акциите на дружеството, правата и задълженията, произтичащи от договора. Купувачът няма право да намалява участието си в капитала на дружеството за срок от три години, освен с предварително разрешение на Агенцията за следприватизационен контрол. Друго изискване е дане се намаляват разходите за труд във всяка от 3-те години след приключване на сделката, поне на равнището на разходите за труд, които дружеството е имало през годината приключила на 31 декември 2005г.

"Словенске електрарне" трябва да спазва и екологичните изисквания за работата си, както и да не нарушава условията на издадените  му лицензии.

Купувачът поема и всички просрочени публични задължения на дружеството към българската държава и в задълженията на дружеството към търговски дружества, в които българската държава притежава повече от 51 на сто от капитала им.

Споделяне

Още от Бизнес

Прави ли са да протестират превозвачи, таксита и транспортни синдикати?