Сметната палата похвали НОИ за контрола върху средствата

В системата на Националния осигурителен институт (НОИ) е създадена добра организация и контрол на бюджетния процес. Това се посочва в доклад от Сметната палата с резултатите от одити на финансовото управление на бюджета на фонд "Пенсии" в НОИ, съобщи БТА.

Разпоредителите действия със средства по бюджета на фонд "Пенсии" създават условия за добро управление в централното управление на НОИ и одитираните управления в градовете Благоевград, Видин, Сливен и Ямбол.

Пропуски са констатирани в организацията при пенсиите по международни спогодби, при някои от които има забавяне от три до пет години. Това според палатата е в резултат на забавената процедура по обработка на пенсионните досиета, дължащо се на пропуски в работата на служители от международната дирекция на НОИ.

Според изводите на доклада, ръководството на НОИ и директорите на управленията в Благоевград, Видин, Сливен и Ямбол са създали подходяща контролна среда в системата. Счетоводната система в централното управление на НОИ и в одитираните управления е изградена съгласно изискванията на Закона за счетоводството, Сметкоплана на бюджетните предприятия и указанията на Министерството на финансите.

Споделяне

Още от България