Собственикът на БТК смята да обезсили златната държавна акция

Дружеството слиза от борсата

Собственикът на БТК смята да обезсили златната държавна акция

Държавата ще загуби формалното си право да налага вето върху решенията на мениджърския екип на "Българската телекомуникационна компания" (БТК), тъй като новият от края на 2012 г. собственик на дружеството смята да обезсили златната акция, държана от българското правителство от приватизацията на телекома в началото на 2005 г.

Акцията се очаква да бъде преобразувана на общо събрание на акционерите, свикано на 16 септември от собственика на дружеството - "Вива Телеком България", което има 99.74 на сто от БТК, а останалите са на дребни акционери. "Вива Телеком България" от своя страна е притежавано от регистрираното в Люксембург "В Телеком Инвестмънтс". В него 43.264 на сто държи "Бромак Телеком", чийто непряк собственик е Цветан Василев, държащ контрола в Корпоративна търговска банка, а 33.307 на сто има дружеството "Крушер Инвестмънт Лимитид" на руската държавна "Външно-търговска банка". Останалите дялове са на множеството бивши облигационери на БТК, но те държат под 5 на сто.

Сред точките на дневния ред е и свалянето на БТК от борсата и превръщането му в еднолично акционерно дружество.

Собственикът на БТК ще гласува отмяна на правата на преференциалната държавна акция, които са формулирани в устава на телекома и тя ще се преобразува в обикновена поименна безналична акция с право на глас от капитала на дружеството. И в момента номиналната стойност на златната акция е 1 лев.

Телекомът вече няма да се търгува на фондовата борса и за целта ще бъде отписан от регистъра на публичните дружество.

В събранието може да участват всички акционери, вписани в Централния депозитар до 2 септември, а последната дата за сключване на сделки с акции на БТК на борсата, които ще дадат право на глас на собствениците им в предстоящото общо събрание, е 29 август, става ясно от поканата към акционерите.

При липса на кворум събранието ще се проведе на 30 септември, но надали ще се стигне до това предвид притежавания мажоритарен дял.

Споделяне

Още по темата

Още от България