Софийският университет се похвали, че няма проблеми с финансовия си отчет

Софийският университет се похвали, че няма проблеми с финансовия си отчет

За първи път от шест години финансовият отчет на Софийския университет "Св. Климент Охридски" беше заверен без резерви от Сметната палата на България, съобщиха от висшето училище. Става въпрос за отчета за 2017 г., в който одиторите не са открили проблеми.

В предишните години документът беше заверяван с резерви, а през 2015 г. и през 2017 г. година одиторите отказаха да го одобрят заради нарушения.

"От началото на 2016 г. насам ръководството на Софийския университет активно и последователно извършва преглед на дейности и системи, в които има изоставане и недостатъци. В Софийския университет има близо петдесет вътрешни разпоредители с бюджет в общо 16 факултета и три департамента. Бяха установени пропуски в работата на множество звена, които събират и предоставят счетоводни данни", припомнят от висшето училище.

В съобщението се казва още, че са били предприети мерки за подобряването на работата на счетоводния отдел, за въвеждането на адекватни контролни процедури за предотвратяване и разкриване на финансови нарушения, както и за преодоляването на констатацията на Сметната палата от последните години за разминаване между счетоводния отчет, оборотните ведомости на отделните звена и резултатите от инвентаризацията.

"Ръководството на Софийския университет ще продължи с решителните мерки за подобряване на финансовата дисциплина и изразява своето удовлетворение, че предприетите действия доведоха до видим напредък", заявяват от СУ.

Споделяне

Още по темата

Още от България