Солени глоби за манипулация на финансовия пазар

Борсови брокери, инвестиционни посредници, фондове, опериращи с ценни книжа, както и шефове или акционери на дружества, емитирали акции на фондовия пазар, ще плащат солени глоби, ако изнесат вътрешна информация и по този начин манипулират пазара на финансови инструменти. Това реши парламентът, който прие на първо четене в петък законопроект срещу злоупотреби с финансови инструменти.

Глобата ще се налага дори когато лицето, разполагащо с информация за предстоящи сделки или инвестиции на компанията, която ръководи или за която работи, които биха повлияли на нейната цена на фондовия пазар, не е оказало пряко въздействие на пазара, а това е станало чрез изнасяне на данни пред друго неслужебно лице и то е предизвикало движение на борсата чрез сделки, подвеждащи за търсенето и цената на финансовите инструменти. Същото ще касае не само участниците в борсовата търговия с листвани акции, но и тази с ценни книжа, ЗУНК и др. 

От 20 000 до 50 000 лв. ще е глобата за физическите лица, които са сторили това, но в случаите, когато деянието им не представлява престъпление, пише в проектодокумента. При повторно нарушение санкцията скача двойно.

За същото нарушение юридическите лица и едноличните търговци ще плащат от 50 000 до 100 000 лева, а при повторно нарушение – двойно повече.

Манипулиране на пазара на финансови инструменти е налице и когато чрез медии, интернет, публични мнения за емитента на финансовите инструменти или разпространяване на слухове се подвеждат играчите на финансовите пазари.

Като манипулативни действия и сделки се определят и сключването на сделки с финансови инструменти при затварянето на търговската сесия на регулирания пазар, които водят до подвеждане на инвеститорите, действащи въз основа на цените на затваряне.

Споделяне

Още от Бизнес

Защо се стигна до хаоса с ваксинирането срещу Covid?