Солени глоби за манипулация на финансовия пазар

Борсови брокери, инвестиционни посредници, фондове, опериращи с ценни книжа, както и шефове или акционери на дружества, емитирали акции на фондовия пазар, ще плащат солени глоби, ако изнесат вътрешна информация и по този начин манипулират пазара на финансови инструменти. Това реши парламентът, който прие на първо четене в петък законопроект срещу злоупотреби с финансови инструменти.

Глобата ще се налага дори когато лицето, разполагащо с информация за предстоящи сделки или инвестиции на компанията, която ръководи или за която работи, които биха повлияли на нейната цена на фондовия пазар, не е оказало пряко въздействие на пазара, а това е станало чрез изнасяне на данни пред друго неслужебно лице и то е предизвикало движение на борсата чрез сделки, подвеждащи за търсенето и цената на финансовите инструменти. Същото ще касае не само участниците в борсовата търговия с листвани акции, но и тази с ценни книжа, ЗУНК и др. 

От 20 000 до 50 000 лв. ще е глобата за физическите лица, които са сторили това, но в случаите, когато деянието им не представлява престъпление, пише в проектодокумента. При повторно нарушение санкцията скача двойно.

За същото нарушение юридическите лица и едноличните търговци ще плащат от 50 000 до 100 000 лева, а при повторно нарушение – двойно повече.

Манипулиране на пазара на финансови инструменти е налице и когато чрез медии, интернет, публични мнения за емитента на финансовите инструменти или разпространяване на слухове се подвеждат играчите на финансовите пазари.

Като манипулативни действия и сделки се определят и сключването на сделки с финансови инструменти при затварянето на търговската сесия на регулирания пазар, които водят до подвеждане на инвеститорите, действащи въз основа на цените на затваряне.

Споделяне

Още от Бизнес