Спорни текстове в закона за конфискацията с неясна окончателна съдба

Депутатът от БСП Любен Корнезов

Парламентът реши да има десетгодишен период на придобиване на имущество, подлежащо на изследване от органите на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество. Това стана с приемането на първо четене на промени в Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество, известен като закон за конфискацията.

Промените са внесени от депутатите от ГЕРБ Емил Радев, Красимир Ципов и Светослав Тончев. Според вносителите този срок е съобразен с мотивите на Конституционния съд (КС), обявил част от текстовете в закона за противоконституционни.

Предлага се правата на държавата по закона да се погасяват с изтичането на десетгодишен срок, считано от датата на придобиване на "процесното имущество" (както е записано в разпоредбата – бел. ред). Срокът е съобразен с разпоредбата на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и със Закона за собствеността, където е посочена десетгодишната давност.

Създава се нова глава, в която се урежда обезщетяването от държавата на пострадалите от престъпления.

Според депутата от левицата Любен Корнезов философията на този закон е объркана. По думите му се дават държавни пари за функциониране на комисия, но не е сигурно, че тя ще е ефективна. "Този закон е опасен, защото може да засегне невинни хора, може да се извърти

в политическа репресия спрямо политическия опонент", каза Корнезов. Той го определи като "данък конфискация и юридическо недоносче".

Емил Радев (ГЕРБ) посочи, че това е нова материя не само за страната ни и Европа, но и в световен мащаб. Законопроектът дава правна гаранция на всички участващи в процеса на отнемане на незаконно придобито имущество, добави той.

Христо Бисеров посочи, че колкото да е новаторски, този закон не е в синхрон с проекта за директива по същата тема, която се обсъжда в ЕП и се очаква да бъде приета през идната година. Той добави, че и в момента има дело срещу този закон в КС и настоя да се изчака решението на съдиите. Бисеров прогнозира, че "разхождането" на този закон до КС не е приключило. По този начин той предопредели близката съдба на проекта – че няма да мине на второ четене в следващите седмици.

Споделяне

Още от България

Колко време давате на новия парламент?